Setter ny standard for akkreditering av patologi

For første gang i Norge vil legediagnostikk innen patologifaget bli akkreditert i så stort omfang. Diagnoser innen områder som forårsaker hyppige folkesykdommer vil bli inkludert i akkrediteringen.

Publisert 06.09.2016
Sist oppdatert 25.11.2016
Patologisk avdeling
Patologisk avdeling.

Etter at Norsk Akkreditering (NA) nylig besøkte Akershus universitetssykehus (Ahus) anbefales det at også avdeling for patologi ved Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) blir akkreditert.  Fra før av er tre laboratorieavdelinger ved divisjonen allerede akkreditert etter ISO15189.

For å styrke pasientsikkerheten arbeider avdeling for patologi ved Ahus med å kvalitetssikre alle ledd i den diagnostiske prosessen. Omfanget av akkrediteringen blir det største innen patologi i Norge.  Akkrediteringen skal omfatte diagnoser innen de områder som forårsaker de hyppigste folkesykdommene:

  • Cervix (cytologi)
  • Gastrointestinal patologi
  • Mammapatologi
  • Urologisk patologi
  • Lungepatologi

Av akkrediteringen følger det krav om ekstern kvalitetskontroll, der fastsettelsen av diagnoser blir sammenlignet med andre laboratorier. Avdeling for patologi ved Ahus vil ta initiativ til at det utvikles et nasjonalt system for slik sammenlignende kontroll.

Ros for solid kvalitetssystem

Ekspertene fra NA var imponert over kompetanse og kvalitet ved patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus.  Spesielt merket de seg et solid kvalitetssystem som er godt implementert blant de ansatte. 

En av representantene fra NA, Hans Olsson, som selv er patolog, var imponert over kvalitetssystemet i avdelingen.

-Dette er noe av det beste jeg har sett i løpet av mine 15 år som bedømmer i Norge og Sverige, sa Olsson.

Avdeling for patologi er fra før anerkjent for å ha landets korteste svartider innen pasientdiagnostikk. Avdelingssjef og leder av styret for Den norske patologiforeningen Ying Chen er meget fornøyd over tilbakemeldingen og anbefalingen.

-Jeg er stolt over å lede en avdeling med så engasjerte og dyktige medarbeidere, sier Ying Chen.

Også avdeling for tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin samt avdeling for mikrobiologi kom godt ut av besøket fra NA. At fire avdelinger nå er akkreditert viser at det legges sterk vekt på kvalitetssikring, gjennom god ledelse og regelmessig oppfølging og rapportering.