Sivilombudsmannen: Gode rutiner tross vanskelig lovverk ved Ahus

- Funn og observasjoner viser at klinikken har høy grad av bevissthet om lovverket og utfordringer knyttet til ungdom og behandling under tvang, skriver Sivilombudsmannen i en pressemelding etter et besøk hos ungdomspsykiatrisk klinikk ved Akershus universitetssykehus.

Publisert 20.01.2017

​Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte ungdomspsykiatrisk klinikk ved Akershus universitetssykehus (Ahus) 13.-15. september 2016.

-­ Besøket ga et inntrykk av at klinikken ved Ahus har gode rutiner og høy grad av bevissthet om bruk av tvang og hvilken særlig sårbar gruppe barn og unge er. Både bruk av tvang og samtykke ved innleggelse for denne pasientgruppen er rettssikkerhetsmessig utfordrende, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Lov om psykisk helsevern gjelder også for barn, men regelverket reflekterer i liten grad barns særlige behov og rettigheter. Barnekonvensjonens prinsipper om barnets beste og barnets rett til medvirkning er ikke innarbeidet i loven. Dette utgjør en risiko for rettsikkerheten til denne gruppen.

- Jeg er svært tilfreds med rapporten fra Sivilombudsmannen. Dette er et område vi har stort fokus på. Da er det betryggende at vi får slik tilbakemelding fra en instans som Sivilombudsmannen. Det er viktig og betryggende for oss og for pasientene, sier direktør for psykisk helsevern ved Ahus, Øystein Kjos.