Skal bli flinkere til å inkludere pårørende

På Ahus er det utviklet et kurs som skal sette helsepersonell i stand til bedre å inkludere pårørende i arbeidet med pasienter som sliter med rus eller psykiske problemer.

Publisert 22.05.2018
Anne Hexeberg og Bente Weimand

- Det er behov for et familieperspektiv i helsetjenestene, sier Ahus-forsker Bente Weimand ved Divisjon psykisk helsevern etter flere års forskning og fagutvikling av famile- og pårørendearbeid innen psykisk helse og rus.

Hun mener at pårørende bør involveres bedre i helsetjenestene, og at det trengs høyere kompetanse i hvordan helsetjenestene kan gjøre dette. Nå lanseres derfor et e-læringskurs for familiefokusert praksis, der Weimand er fagansvarlig. 

- Utviklingsarbeidet som er gjort ved FOU (Avdeling for forskning og utvikling) i Divisjon psykisk helsevern, er av både lokal og nasjonal betydning. Det er det all grunn til å være stolt av, sier Øystein Kjos, direktør i Divisjon psykisk helse.

Målet med opplæringen er å gi barneansvarlige og ledelse et praktisk og pedagogisk hjelpemiddel i møte med pasienter, brukere og familier. Med opplæringen skal de stå sterkere rustet i arbeidet med å implementere kravene i pårørendeveilederen og andre lovkrav.

- Vi tror at dette kurset vil bidra til bedre helsetjenester for pasienter, brukere og pårørende, og særlig for de aller mest sårbare barna som er involvert, sier divisjonsdirektør Kjos.

Familiemodell
Kurset baseres på Dr. Adrian Falkovs Familiemodell. Her går man gjennom alle områder som kan ha betydning for familien, og sammen med familien klargjøres hvordan de ulike områdene virker inn på hverandre. Nettopp dette kan bidra til å få på plass en plan for videre oppfølging, som inkluderer alle familiemedlemmenes ulike behov.

Familiemodellen kan benyttes som et enkelt samtaleverktøy for samtale med en pasient, hvor målet er å se på hva slags oppfølging familien kan ha behov for videre. Den kan også brukes i samtale med en hel familie.

At modellen er visuell, bidrar til at både familiemedlemmene og hjelperen får forståelse av sammenhengene som har betydning for helse og utvikling, samt eventuelle behov for endringer for å nå nye mål.

- Endringen vi ønsker å se er et økt fokus på barn som pårørende i behandlingen av våre pasienter. Gjennom de barneansvarlige blir dette nå mer systematisk tematisert, sier Øystein Kjos.

Kurs og opplæring
E-læringskurset er tilgjengelig på http://www.kompetansebroen.no/.  Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har tilgang, og ved forespørsel vil det også bli tilgjengelig for andre regioner. Kurset finnes både på norsk og engelsk, og den engelske versjonen er også tilgjengelig internasjonalt.

E-læringskurset egner seg også for andre yrkesgrupper som ønsker å ha familiefokusert tilnærming i sitt arbeid, som faggrupper innen helse og- sosialtjenester, samt skole og barnehage.

De som ønsker å lære mer etter å ha gjennomgått kurset, kan ta masterkurset som OsloMet tilbyr til høsten, Familien i Psykisk helsearbeid (10 STP).

For mer informasjon, kontakt Tove Bergh