Ski kommune blir eier av bygningene til Ski sykehus

Ski kommune skal kjøpe bygningsmassen på Ski sykehus. Kommunen styrker sitt helsetilbud i bygningene. Virksomheten Akershus universitetssykehus har på Ski fortsetter som før. - Vi skal fortsatt ha et godt og variert tilbud på dagtid på Ski. Nye eierforhold gir ingen endring i vår faglige satsing på Ski, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Publisert 22.09.2017
Sist oppdatert 25.09.2017
Utenfor Ski sykehus

​Formannskapet i Ski kommune gikk torsdag 21. september inn for å kjøpe eiendommen Ski sykehus for drøyt 123 millioner kroner. Akershus universitetssykehus (Ahus) skal leie arealer av kommunen til sin virksomhet på Ski.

Helsetilbudet videreutvikles

Dagens tjenestetilbud på Ski sykehus skal bestå og videreutvikles. Follo lokalmedisinske senter med lokal legevakt og akutt døgnenhet (KAD) videreføres. Ski kommune vil samle flere helse- og omsorgstjenester på eiendommen.

-­ Det samlede helsetilbudet i bygget vil bli styrket gjennom dette. Her møtes spesialist- og primærhelsetjenesten. Vi ser fram til godt samspill også framover, sier Øystein Mæland.

Dagsykehuset Ski fortsetter

Ahus har siden sommeren 2017, etter en grundig gjennomgang av virksomheten, satset på Ski som et rent dagsykehus med et variert behandlingstilbud innen polikliniske konsultasjoner, medisinsk dagbehandling og dagkirurgi.

- Virksomheten på Ski er en viktig del av vårt totaltilbud for pasienter i hele sykehusområdet. Det vil det fortsatt være, sier Øystein Mæland.

Ahus utvikler blant annet det spesialiserte tilbudet innen fordøyelse gjennom å utvide kapasiteten på Gastrolaben på Ski. I oktober tiltrer en nyansatt stedlig koordinator for virksomheten Ahus har på Ski.

-­ Arealet vi skal leie gir rom for videreutvikling av vårt godt planlagte dagtilbud, sier Mæland.

Plass til både sykehus og kommunal aktivitet

Bruken av lokalene er under utvikling. Kommunen har gradvis tatt i bruk mer av bygget, og er i dag største bruker.

-­ Vi ser at det er plass nok både til oss og til økt kommunal aktivitet. Derfor er det naturlig å etterkomme kommunens ønske om å eie lokalene, sier Øystein Mæland.

Han peker på at Ahus primært ikke ønsker å være eiendomsbesitter for andres virksomhet, med ansvar for vedlikehold og utvikling av bygg.

-­ Det som er viktig for oss er å ha lokaler til den virksomheten vi mener vi skal og bør ha på Ski.

Tuva Moflag og Øystein Mæland
Ordfører i Ski kommune Tuva Moflag og administrerende direktør ved Ahus Øystein Mæland er enige om salg av eiendommen Ski sykehus

Modell for samspill

Ski kommune og Ahus skal nå bygge videre på dagens modell, hvor sykehuset har virksomhet side om side med Follo lokalmedisinske senter. Det vil medføre videre utvikling både av bygg og aktivitetstilbud.

-­ Sammen skal vi bruke bygget til å gi gode og varierte helsetilbud, sier Øystein Mæland.

Endelig politisk behandling av eiendomskjøpet skjer i kommunestyret 27. september.

Se Ski kommunes nettsak (ski.kommune.no)