Solid overskudd i 2016 gir rom for viktige investeringer

For første gang siden det nye sykehuset åpnet i 2008 går Ahus med overskudd. Et positivt resultat på 57,4 millioner kroner for 2016 gir sykehuset mulighet til blant annet å anskaffe ny operasjonsrobot i 2017.

Publisert 22.03.2017
Øystein Mæland i sykehuset

Akershus universitetssykehus (Ahus) hadde i 2016 et regnskapsmessig overskudd på 57, 4 millioner kroner etter en omsetning på 8 490 millioner kroner.  Det er en klar forbedring fra de foregående år. I 2014 var underskuddet på 250 millioner kroner, i 2015 var resultatet minus 97, 4 millioner kroner.

Overskudd er en forutsetning for investeringer

Administrerende direktør Øystein Mæland gleder seg over at driften ved Ahus nå går i pluss økonomisk - og over handlingsrommet dette gir framover.

-­ Det viktige med overskudd er at det gir muligheter til å investere i bygg, vedlikehold og viktig utstyr.  Det er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle pasientbehandling av høy kvalitet, sier Mæland.

Overskuddet på 57, 4 millioner kroner kan anvendes til investeringer i inneværende år. Øverst på lista over aktuelle investeringer er å følge opp styrets tidligere beslutning om å anskaffe en operasjonsrobot, forutsatt et overskudd på 20 millioner kroner eller mer i 2016.

Operasjonsrobot viktig i kreftbehandlingen

Øystein Mæland vil nå be Helse Sør-Øst om godkjenning til å anskaffe operasjonsrobot.

­-­ For pasientbehandlingen betyr dette mye, ikke minst med tanke på å redusere behandlingstiden for pasienter med urologisk kreft.­ Det vil bidra til å innfri forløpstiden innen pakkeforløp for kreft også for denne pasientgruppen, sier Mæland.

Urologisk kreft utgjør om lag 25 prosent av alle nye krefttilfeller i Norge.  Det vil si at det årlig vil være om lag 170 pasienter som tilhører sykehusområdet til Ahus som opereres for prostatakreft. Uten robotkirurgi går cirka 70 prosent av alle de kirurgiske prostatapasientene til andre sykehus for robotassistert behandling, som foretrekkes av et flertall av pasientene.

Styrker den faglige utviklingen

Robotassistert kirurgi er en videreføring av konvensjonell kikhullskirurgi.  Metoden gjør det mulig med mer avanserte operasjoner og færre komplikasjoner.

-­ Fordelene er godt dokumentert. Denne type kirurgi gir blant annet kortere liggetid, mindre blodtap og mindre smerter etter operasjonen, sammenlignet med åpen kirurgi, sier Mæland.

Ny operasjonsrobot vil også være viktig for den faglige utviklingen og for å fremme Ahus som universitetssykehus.

-­ Dette vil styrke oss som utdanningssted for leger i spesialisering i urologi, bidra til å tiltrekke oss faglig kompetanse og stimulere til viktig klinisk forskning, sier Mæland.

Fortsatt hardt arbeid nødvendig

På tross av det historiske overskuddet er resultatet fortsatt et godt stykke bak budsjettkravet for 2016 på 144 millioner kroner.

-­ Den gledelige utviklingen skyldes godt arbeid i alle avdelinger. Men vi har fortsatt kneiker å forsere sammen for å nå budsjettkravene. Det er viktig for våre muligheter til videre investeringer, sier Øystein Mæland.