Størst i landet på tidlig hjemreise for de premature

I 20 år har nyfødt ambulerende team (NAT) fulgt opp omtrent 2200 premature og syke barn med oppfølging, veiledning og spisetrening hjemme. I dag er de størst i landet på tidlig hjemreise for premature barn.

Publisert 03.07.2024
Sist oppdatert 04.07.2024
Helsepersonell står foran barneseng på sykehus.
Nyfødtavdelingens ambulerende team (NAT) består av barnepleieren Brith Øystese, sykepleieren Camilla Søgaard og barnepleieren Lene Egeberg

Nyfødt intensiv-avdelingen på Akershus universitetssykehus (Ahus) tar vare på nyfødte som enten er født for tidlig eller er syke.

Foreldrene til disse barna kan velge å dra hjem tidligere fra sykehuset med tett oppfølging fra Brith Øystese, Lene Egeberg og Camilla Søgaard. Sammen tilbyr de det som kalles nyfødtavdelingens ambulerende team (NAT).

– Det er slitsomt å være på sykehuset i lang tid, så de fleste foreldre synes det er godt å komme hjem. Overgangen fra sykehus til hjemme blir tryggere med oss, sier barnepleieren Øystese, som var med på å starte opp tilbudet for 20 år siden.

Kortere liggetid 

NAT kan skilte med å være de eneste i landet som har en driftsmodell der de ansatte i ambulerende team jobber både inne på nyfødt intensiv-avdelingen og ute hos barnet som reiser hjem.

– Med det tette samarbeidet vi har med foreldrene i dag, har vi en uke kortere liggetid i avdelingen enn andre sykehus som driver ambulerende team for de minste barna, sier Øystese.

I tillegg er de størst i landet på tidlig hjemreise for premature barn.

– Suksessfaktoren vår er at vi er en integrert del av nyfødtavdelingen og starter tidlig med forberedelser for tidlig hjemreise i samarbeid foreldrene.

Barnepleier dytter kuvøse i sykehusgang.
4. juni feiret nyfødt ambulerende team 20-årsdag. Brith Øystese har vært med på å forme tilbudet helt fra begynnelsen.

Sikrer god veiledning

Når barna har passert 34 uker, veier 1600 til 1700 gram og er stabile kan de få reise hjem – med nyfødtavdelingens ambulerende team i ryggen.

Foreldrene har da brukt den siste tiden på sykehuset til å bli kjent med barnet sitt og hatt det med seg på et eget rom. De har startet med amming eller flaskemating, og foreldrene har blitt trygge på å bruke en sonde som gir næring til barnet.

– Jobben vår er å sikre god veiledning til foreldrene, som gradvis tar over ansvaret og omsorgen for barnet fra tiden på sykehuset til de er hjemme, sier Øystese.

Forlenget arm fra sykehuset

Siden 2014 har omtrent 2200 barn fått med seg «sykehuset hjem». Antallet som reiser hjem med følge av NAT årlig har tredoblet seg, fra 50 i 2004 til 170 i 2023.

– Vi får så mange positive tilbakemeldinger. Det handler om tryggheten de får ved at vi er en forlenget arm fra sykehuset, sier Øystese.

Samtidig gir tilbudet fordeler for sykehuset.

– Hvert døgn en pasient ligger på sykehuset koster omtrent 5000 kroner. For intensivplasser er summen høyere. Ved å følge opp pasientene hjemme sparer vi ressurser og får gitt god, tett og trygg oppfølging.

Barnepleier står over sykehusseng.
Med lilla farger på arbeidstøyet er NAT-teamet enkle å kjenne igjen i sykehusgangene. 

Fysisk og digitalt

Ahus' opptaksområde består av 21 kommuner og tre bydeler, så avstandene mellom hjemmebesøkene kan være store.

– Det hender vi kjører inntil 30 mil med tette besøk på en arbeidsdag, sier barnepleier Lene Egeberg.

For å gjøre det enklere å dekke store avstander har teamet nylig innført digital hjemmeoppfølging. En egen app, Dignio, gjør at familiene kan kontakte NAT på melding eller telefon, eller be om en videosamtale i stedet for et hjemmebesøk.

– Men kun digital oppfølging får de ikke. Vi er nødt til å se og observere barnet for å følge opp på best mulig måte, legger Egeberg til.

Tre helsepersonell snakker sammen i sykehuskorridor.
NAT-teamet er veldig samstemte og har tett dialog. Det er helt avgjørende for å gi god oppfølging og trygghet til barn og familie, sier Brith Øystese.

Rørende å ta farvel

I gjennomsnitt følger NAT opp barnet i to uker. Når barnet er stabilt, spiser selv og foreldrene føler seg trygge, vinker det ambulerende teamet farvel.

– Det kan være vemodig. Når vi følger en familie i lang tid, gjerne flere måneder, er det rørende å ta farvel, sier Egeberg.

Sykepleieren Camilla Søgaard understreker at NAT kjenner på et stort ansvar – og en stolthet over hva de får til.

– Jeg brenner skikkelig for dette, og elsker virkelig jobben min, sier hun, med støtte fra de to andre.

  • Nyfødt ambulerende team (NAT) er et frivillig tilbud om faglig forsvarlig tidlig hjemreise for premature og barn med særskilte behov.
  • Teamet startet med ambulerende drift i 2004, og fokuserte da på oppfølging av premature barn med spisetrening i hjemmet.
  • I løpet av 20 år har teamet fulgt opp omtrent 2200 barn hjemme.
  • Målet er å gjøre overgangen fra sykehus til hjemmet tryggere, med oppfølging av fagpersonell fra nyfødt intensiv.
  • Tilbudet gjelder for premature barn fra uke 34 og fylte 1600 gram.
  • Sykehuset samarbeider med de lokale helsestasjonene, som tar over oppfølgingen når barna skrives ut fra NAT.