Ahus styrker intensivkapasiteten

Etter pandemien har Akershus universitetssykehus (Ahus) økt satsningen på utdanning av intensivsykepleiere og etablert en gruppe sykepleiere som på kort tid skal sikre at sykehuset kan øke antall intensivsenger i spesielt krevende situasjoner.

Publisert 12.01.2024
To intensivsykepleiere foran pasientseng.
Høsten 2023 var det på Ahus i overkant av 100 sykepleiere ansatt i en utdanningsstilling for å bli spesialsykepleiere.

Ahus var et av sykehusene i landet med flest covid-pasienter. Basert på erfaringene fra pandemien setter sykehuset i gang flere tiltak.

– Vi må sikre at vi er bedre forberedt på en lignende situasjon i fremtiden, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Satser på utdanning av intensivsykepleiere

De siste årene har Ahus økt satsningen på utdanning av spesialsykepleiere, inkludert intensivsykepleiere. I desember 2023 startet 15 nyutdannede intensivsykepleiere ved intensiv- og overvåkningsavdelingene.

Høsten 2023 var det på Ahus i overkant av 100 sykepleiere ansatt i en utdanningsstilling for å bli spesialsykepleiere, hvor 48 vil bli ferdige i løpet av 2024.

– Satsingen er viktig for å sikre nødvendig kompetanse framover, og viser også at vi gir gode karrieremuligheter for sykepleiere som søker seg hit, sier Mæland.

Tiltak for spesielle situasjoner

Erfaringene fra pandemien viser at det er krevende å øke kapasiteten raskt hvis tilstrømningen av kritiske pasienter øker brått, slik den gjorde under pandemien. For å være bedre forberedt på en lignende situasjon i framtiden har sykehuset opprettet en såkalt fagressursgruppe.

Gruppen består av 25 spesialsykepleiere som allerede jobber på andre avdelinger på sykehuset. Ved behov skal disse kunne steppe inn og betjene to ekstra intensivsenger. Til det trengs 18 sykepleiere med blant annet respiratorkompetanse.

– Til vanlig må vi ha en kapasitet som dekker det daglige behovet. Samtidig må vi være forberedt på å øke kapasiteten når det er nødvendig. Fagressursgruppen er viktig fordi den kan hjelpe oss til styrke kapasiteten på intensiv på kort sikt når noe ekstraordinært inntreffer, sier Mæland.

En gruppe sykepleiere smiler mot kamera.
Fagressursgruppen samles jevnlig, og for første gang i august 2023.

- Gjør oss tryggere

Interessen for å bli med i fagressursgruppen har vært stor. Tre av intensivsykepleierne som kastet seg over muligheten er Siw Marit Skjellevik, Jørgen Matti Reistad og Tonje Moflag. Alle måtte trå til under pandemien – i et miljø de ikke var så godt kjent med fra før av.

Fremover skal de hospitere på intensivseksjonen, hvor de får de individuell og tilpasset opplæring, slik at ressursgruppen bygges opp av trygge ansatte med klare roller.

­­– Nå blir vi godt kjent med strukturen på intensivavdelingen og de ansatte som jobber der. Det gjør oss tryggere når vi må omplasseres dit, sier Moflag.

– Når intensivseksjonen blir bedre kjent med oss er det også lettere for dem å vite hvor de kan plassere oss, legger Skjellevik til.Administrerende direktør Mæland roser både tiltaket og de ansatte som ønsker å bidra i fagressursgruppen.

– Den store responsen vi har fått viser at tilbudet vurderes som både velkomment og bra. Det viser at vi har mange flotte medarbeidere som ønsker å utvikle seg faglig og er åpne for nye erfaringer. Det er gull verdt for sykehuset og pasientene våre.

Egen fagressursgruppe for å styrke MO og PO

Flere av sykepleierne som er med i den nye gruppen jobber på medisinsk overvåkning (MO) og postoperativ seksjon (PO).

For å sikre at det nye tiltaket ikke går ut over pasientbehandlingen på disse avdelingene er det samtidig opprettet en egen fagressursgruppe med sykepleiere fra sengeområdene som kan omdisponeres til medisinsk overvåkning og postoperativ seksjon når intensiv- og overvåkingskapasieten på sykehuset må økes.