Ti år med geriatri på Ahus

For ti år siden åpnet geriatrisk avdeling på Akershus universitetssykehus. I dag er feltet i rask utvikling, og avdelingen kan vise til flere prosjekter som skal gi bedre behandling til de eldste og mest sårbare.

Publisert 11.12.2023
Et par kvinner smiler
Fysioterapeut Connie Hast og ergoterapeut Kristin Skarstein trives med tverrfagligheten på geriatrisk avdeling.

Da nye Ahus åpnet i 2008 var det uten en egen avdeling for eldremedisin.

– Fagfeltet geriatri hadde lenge lav prestisje i legemiljøet, blant annet fordi det er utfordrende å se og måle resultater av behandling. Pasientene ofte har komplekse og sammensatte tilstander, sier avdelingsleder og geriater Marte Mellingsæter. 

– Det er nettopp de sammensatte tilstandene som gjør at en egen geriatrisk avdeling med spesialister er viktig, sier hun.

Nå, ti år senere, er faget i rask utvikling og avdelingen kan skilte med flere store prosjekter og et veletablert og tverrfaglig team som brenner for de eldste pasientene. 

Les videre for et innblikk i noe av det som har skjedd de siste ti årene:

En rask økning

I 2013 ble geriatrisk avdeling født. 4. november åpnet det som da het avdeling for geriatri og generell indremedisin med 31 senger i lokaler som tidligere hadde vært pasienthotell.

På kort tid økte antall komplekse geriatriske og indremedisinske pasienter, og i 2016 ble avdelingen bygget om. Alle rommene fikk sykehusstandard, og avdelingen fikk 23 senger fordelt på 14 enerom og tre tresengsrom.

Samme år åpnet også en egen geriatrisk poliklinikk – hvor veksten fra 2016 til i dag har vært stor: 

2016 52
2017 178
2018 532
2019 730
2020 806
2021 1244
2022 1430

 

Kjernen i geriatrien

Det mest sentrale i geriatrien er tverrfaglighet, hvor sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter jobber sammen med geriatere.

– Vi er avhengige av å jobbe tverrfaglig for å se helheten. Det er kjernen i geriatrien, sier fysioterapeut Connie Hast, som har jobbet på avdelingen siden den åpnet i 2013.

– De geriatriske pasientene har komplekse problemer, og selv ikke verdens beste lege eller fysioterapeut klarer å behandle den geriatriske pasienten alene.

Hast kartlegger pasientenes fysiske funksjon før og under innleggelse. Det handler blant annet om balanse, styrke og svimmelhet. Målet er ofte å få pasientene raskest mulig på beina igjen.

Hun besøker ofte pasientene sammen med ergoterapeut Kristin Skarstein. Det gjør at de kan dra nytte av hverandre i behandlingen av pasienten. Mens fysioterapeutene kartlegger fysisk form og funksjon, kartlegger ergoterapeutene daglig funksjon. Det handler blant annet om hvordan pasientene får til alt fra tannpuss til å lage måltider.

– Jeg er opptatt av alt som er rundt pasienten, og kartlegger hvilke ressurser pasienten har. Det kan handle om pasientens fysiske form, kognitive evner, hvordan de har det hjemme og hvem de har rundt seg, sier Skarstein. 

Ergoterapeut og fysioterapeut smiler til hverandre i sykehuskorridor.
Ergoterapeut Kristin Skarstein og fysioterapeut Connie Hast samarbeider tett med hverandre og geriaterne og sykepleierne på avdelingen. 

Geriater og ortopeder samarbeider

Tverrfagligheten strekker seg også utover egen avdeling. For fem år siden startet satsningen på ortogeriatri, hvor en geriater behandler eldre med hoftebrudd sammen med ortopedene.

– Vi som geriatere ser pasienten med indremedisinske øyne, mens ortopeden hovedsakelig tar seg av bruddet. Ortogeriatrien er i dag et godt etablert samarbeid som både vi og ortopedene opplever som velfungerende og meningsfullt, sier Sigrid Halset. 

Hun er en av geriaterne som jobber med ortogeriatri i dag. Målet er å forebygge nye fall og innleggelser ved å komme til roten av problemet: hvorfor falt pasienten? Det krever et blikk på alt fra hvilke legemidler pasienten bruker og hvordan de har det hjemme. I tillegg behandler geriateren pasienten før og etter operasjon for å forhindre komplikasjoner og forvirring.

– Styrken med geriatrien er at vi ikke ser på kun ett organ eller problem. Den geriatriske pasienten har sammensatte problemstillinger og flere sykdommer, sier Halset.

I 2024 starter et tilsvarende pilotprosjekt på gastrokirurgisk avdeling. 

– Det er så langt vi vet første gang dette testes ut i Norge, sier avdelingsleder Mellingsæter.

En geriater i hvite sykehusklær holder rullator.
Sigrid Halset trives med å jobbe med kompleksiteten og tverrfagligheten i faget geriatri.

En spesialisert avdeling

Flere av ildsjelene som var med på å bygge opp avdelingen jobber der fortsatt i dag, og snart er hele avdelingen spesialister.

– Frem til 2018 hadde vi kun én spesialist i geriatri. I dag er syv av ni overleger geriatere, og de to siste har sendt inn søknad om godkjenning, sier Mellingsæter.

I 2023 ble Ahus godkjent som utdanningsinstitusjon i geriatri etter ny ordning for spesialistutdanning. En professor er på plass, og i 2024 er tre doktorgradsstipendiater i gang.

Avdelingslederen løfter også frem flere forbedringsprosjekter som viser at avdelingen samarbeider med og påvirker utover egen avdeling. 

– Vi har blant annet bidratt til at Ahus fikk ny epikrisemal med innhold som legger til rette for sikrere legemiddelhåndtering og bedre samhandling, sier hun.