Trygg hjemreise for de minste

Tilbud om hjemmesykehus til nyfødte og et ambulerende team ved nyfødtavdelingen gir trygghet til familiene som reiser hjem fra sykehuset. Resultatet er at gjennomsnittlig oppholdstid på nyfødt intensiv er lavere på Ahus enn på andre sykehus.

Publisert 31.08.2022
Sist oppdatert 02.09.2022
premature tvillinger poå nyfødt intensiv

Diego og Rannei fikk premature tvillinger på Ahus. På grunn av oppfølgingen de får hjemme, kan de reise tidlig hjem fra nfyødtavdelingen.

Den gjennomsnittlige alderen for barn som skrives ut fra nyfødt intensiv på Akershus universitetssykehus (Ahus) er cirka en uke lavere enn landsgjennomsnittet. Det viser tall fra Nyfødtmedisinsk kvalitetsregister. 

Ahus ligger helt i topp på tidlig hjemreise i alle aldersgrupper innen nyfødt intensiv, men særlig for barn yngre enn 32 uker. Årsaken er at et godt etablert tilbud om hjemmesykehus og et ambulerende team gjør det tryggere for familiene å forlate sykehuset tidligere.

- Mange sykehus har de siste årene etablert tilbud med hjemmebesøk, men ikke alle får barna tidligere hjem av den grunn. Jeg tror suksessen med nyfødtavdelingens ambulerende team (NAT) på Ahus er knyttet til det proaktive arbeidet som skjer i avdelingen, før hjemreise. Der er våre NAT-damer helt suverene og fortjener honnør, sier nyfødtlege og seksjonsleder Astri Marie Lang.

Det er de samme ansatte som jobber inne på avdelingen med familien før de reiser hjem, og som også følger opp familiene på hjemmebesøk. Dermed kjenner familien de ansatte som kommer hjem til dem, og vi rekker å forberede dem godt på overgangen fra sykehus til hjemmet, sier hun.

Astri  Maria Lang og Brith Øystese

Astri Maria Lang er overlege og seksjonsleder på nyfødtintensivavdelingen og Brith Øystese er en del av nyfødtavdelingens ambulerende team (NAT).

​Trygg hjemreise med åpen retur

Rannei Solbak Simonsen og Diego José Peramas Lopez er nybakte foreldre til Pål José og Olav som ble født åtte uker før termin. Etter tre uker på sykehuset, har dagen kommet til at familien kan reise hjem.

- Det føles trygt, sier den nybakte moren. Nå vil de få oppfølgingen de trenger videre hjemme, i stedet for på sykehuset. Uten hjemmeoppfølgingen ville de bodd på sykehuset i flere uker til.

Men det er strenge kriterier som må oppfylles før en prematur baby kan reise hjem. 

- Når foreldrene ønsker det og vi ser at barna er 100 prosent stabile, kan familien reise hjem. Da kommer vi inntil tre dager i uken på besøk, og vi har åpen retur der de kan komme tilbake til sykehuset om de er utrygge, og de kan ringe om de har spørsmål, sier Brith Øystese, leder for nyfødtavdelingens ambulerende team (NAT). 

- Det er betryggende at vi kan ringe når vi trenger det. Det vi har lest om småbarn, stemmer ikke for våre prema​ture barn, så det blir en del spørsmål, sier Rannei Solbak Simonsen, som takker pleierne for oppfølgingen. 

- De kommer hver gang vi trenger hjelp, om det er i forbindelse med amming, skift, stell eller andre ting, og har vært en utrolig støtte for oss. Vi vil berømme personalet her, som møter oss med masse empati og er kjempeprofesjonelle.