Tverrfaglig fokus på vold og omsorgssvikt hos barn og unge

Omsorgssvikt, vold og psykiske eller seksuelle overgrep er den største trusselen mot barnehelsen i Norge. Legeforeningen i Akershus og Akershus universitetssykehus (Ahus) tar opp temaet 1. og 2. mars.

Publisert 01.03.2018


- Å ivareta barn med omsorgssvikt krever kompetanse på tvers av helsesektoren, og det er viktig å kunne få ulike innfallsvinkler, sier kursleder Reidar Due, som er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus.

Helsepersonell med ansvar for oppvekstsvilkår og helse hos barn og unge er 1. og 2. mars samlet til et seminar for å utveksle erfaringer med andre fagdisipliner.

- Dette er et område som har fått mer oppmerksomhet og som man har blitt dyktigere på de senere år, sier direktør for Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus, Erik Borge Skei.

Viktig samarbeid

Seminaret har et bredt og sammensatt program, med innlegg fra barneombud Anne Lindboe, statsadvokat Bjørn Soknes i Trøndelag, Kåre Svang fra Kripos i Barnevernet og flere fagpersoner, helsepersonell og forskere innen barnehelse.

Administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus påpeker viktigheten av kompetanse og samarbeid for å kunne gi nødvendig hjelp til sårbare barn.

- Barn som er i en slik situasjon møter oss når de er på sitt mest sårbare. Nettopp derfor er det så viktig med kompetanse og samarbeid for at disse barna skal få den hjelp, bistand og rettferdighet de trenger, sa Mæland under åpningen av seminaret. Han understreket betydningen av gjensidig respekt og foreståelse for de ulike fagmiljøers og etaters roller i møte med slike saker.

Se seminarprogrammet