Ungdomsrådet - hva gjorde vi i 2016?

2016 har vært et aktivt år for ungdomsrådet ved Ahus. Det er kommer stadig henvendelser til rådet både internt og utenfra fra ulike fagmiljøer, grupper og organisasjoner som ønsker brukermedvirkning og brukerperspektiv.

Publisert 22.12.2016
Sist oppdatert 23.12.2016
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus.

Årets høydepunkter på var Helse- og omsorgsdepartementets “toppmøte” om ungdomshelse i februar og sykepleierkongressen 2016, arrangert av Norsk Sykepleierforbund i september.

Ungdomsrådet har særlig hatt to områder de har ønsket å satse på dette året: Å bli mer synlig internt på Ahus, og å få styrket deltagelsen fra psykisk helsevern i rådet.

Les årsrapporten for å få innsyn i Ungdomsrådet gode arbeid og tiltakene det har vært jobbet med i 2016.

Årsrapport 2016 (PDF)