Vårt første digitale lærings- og mestringskurs!

I mars i år gjennomførte Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk sitt første digitale lærings- og mestringskurs for brystkreftpasientene. De er første avdeling på Ahus med dette tilbudet og tilbakemeldingene har så langt vært svært positive.

Publisert 26.04.2021
Sist oppdatert 19.04.2023
Onkolog Ida Lindem presenterer for gruppen via Whereby.
Onkolog Ida Lindem presenterer for gruppen via Whereby.
Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk har i fem år arrangert Lærings og mestringskurs for pasienter med brystkreft. Kurset går fire ganger i året, over fire ettermiddager, totalt 16 kursdager i året. På grunn av koronapandemien har svært mange LMS-kurs blitt utsatt og avlyst.

- Da korona inntraff og flere kurs måtte avlyses, ble vi utfordret av LMS-senteret å forsøke en digital løsning, forteller Beate Lund-Kongsrud, seksjonsleder på bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk.

- Vi synes det var spennende å være de første på Ahus som skulle starte opp med digitalt LMS kurs, samtidig som vi så en del begrensninger og var nok ganske så skeptiske i starten, sier Lund-Kongsrud.

Digitaliseringen av kurset er avdelingens forbedringsprosjekt for 2021, og et ledd i arbeidet med å ta i bruk nye arbeidsformer.

Tok tid
Kreftsykepleier Nam Thi Nguyen omtales av Lund-Kongsrud som primus motor for brystkreftkurset. Sammen med kreftsykepleier Merete Granerud har de jobbet for å digitalisere kurset, men hele poliklinikken har lagt til rette for og bistår i gjennomføringen.
Kreftsykepleierne Merete og Nam

Kreftsykepleierne Merete og Nam- Vi har erfart at pasientene har stor nytteverdi av disse kursdagene. Å treffe andre i tilsvarende situasjon, bygge nettverk, og få bedre kunnskap i egen sykdom og livsmestring er viktig. Det fysiske møte er av stor betydning for denne pasientgruppen. Det er en liten gruppe på omtrent ti pasienter, som deler sine erfaringer i hele behandlingsbildet, sier Nguyen.

Det digitale kurset var i gang 11. mars og foregikk over fire uker på Whereby, som er løsningen Ahus bruker for pasientkonsultasjoner. Dette kurset hadde 9 deltakere, som alle ble oppfordret til å ha på kamera, slik at man kunne se hverandre og ha fellesskapsfølelsen.
 

Positive tilbakemeldinger

- Vi har kun fått positive tilbakemeldinger fra pasientene våre. De ser fordelene ved å delta digitalt, da de kan sitte hjemme i egen stue og slipper reisen til sykehuset om dagsformen er redusert. De trekker frem det å kunne ta pauser når de selv ønsker, at det er fleksibelt og enkelt å stille spørsmål, sier Granerud.

- Det å kunne sitte hjemme i sin egen stue med kaffekoppen og samtidig føle seg som en del av gruppen setter de stor pris på.

En digital hverdag har også sine utfordringer.

- Vi ser at det er mer utfordrende for enkelte deltakere å ta ordet dersom de ikke blir bedt om å si noe. Derfor er det viktig at jeg som kursholder spør de direkte. Sånn sett krever det mer av kursholder, og det er også uvant å skulle formidle uten å ha de i rommet med oss, sier Nguyen.

Digitale kurs er også mer ressurskrevende, da flere ansatte er involvert i forkant og underveis.

- I tillegg til to kursholdere trenger man en moderator, som styrer alt det tekniske, slik at kurs- og foredragsholderne kun har fokus på gjennomføringen, sier Lund-Kongsrud.

- Det var også viktig for oss at vi var trygge på tekniske, samt fikk gitt god informasjon til deltakerne i forkant, så pålogging og lignende skulle gå smertefritt. Vi var også oppmerksomme på om pasientene syntes det virket trygt, at de var sikre på at taushetsplikten ble ivaretatt.

En ny fremtid for pasient- og pårørendekurs?

- Nå har vi lagt fundamentet for videre gjennomføring og utkast for brev og mailer ligger klare for neste kurs, som har oppstart 21.mai, sier Nguyen.

- Vi ønsker i fremtiden å tilby både en fysisk og en digital løsning til våre pasienter slik at de får større fleksibilitet og valgfrihet. For de med lang reisevei er digitale kurs et godt alternativ samtidig er det av stor betydning for mange å kunne treffes fysisk, sier Nguyen.

Du kan lese mer om kursene våre på lærings og mestringssenteret:

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende