Virksomheten i gang ved Ahus Gardermoen

Fra mandag 18. januar er Ahus i gang med invasiv hjertebehandling, bildediagnostikk og planlagt kirurgisk virksomhet på Ahus Gardermoen, i lokalene til LHL-sykehuset. LHL viderefører spesialisert rehabilitering og annen etablert virksomhet på LHL-sykehuset Gardermoen.

Publisert 18.01.2021
Sist oppdatert 19.04.2023
Font LHL-sykehuset
FOTO: Tommy Gildseth (CC-BY-SA-4.0)

Akershus universitetssykehus (Ahus) har fra denne uken av tilbud om invasiv hjertebehandling og planlagt kirurgisk virksomhet på LHL-sykehuset, under navnet Ahus Gardermoen. Ahus vil organisere aktivitetene der som en integrert del av den eksisterende Ahus-organisasjonen.

Avtaler inngått i 2020

Oppstarten av virksomheten på Ahus Gardermoen bygger på avtaler om at Ahus gjennom en virksomhetsoverdragelse overtar den invasive hjertevirksomheten Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har drevet på LHL-sykehuset, og om leie av lokaler samme sted til planlagt kirurgisk virksomhet i Ahus-regi.

Avtalene ble i 2020 behandlet og godkjent av styret for Ahus og styret for Helse Sør-Øst, etter at administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus og generalsekretær Frode Jahren fra LHL for ett år siden - mandag 20. januar 2020 - undertegnet en intensjonsavtale om å undersøke muligheten for å inngå slike avtaler.

Styrker behandlingstilbudet innen hjertemedisin

LHL-sykehuset Gardermoen har tidligere behandlet rundt 5000 hjertepasienter årlig på vegne av det offentlige. Dette omfatter røntgenundersøkelser og PCI, som er en utblokking av hjertets kransårer, samt behandling av hjerteflimmer.
 
- Ved å overta hjertevirksomheten LHL i dag har på Gardermoen vil vi styrke vårt behandlingstilbud innen hjertemedisin. Det er blant annet viktig når vi nå etablerer et selvstendig PCI-senter for øyeblikkelig hjelp på Ahus, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus.

Den invasive kardiologiske virksomheten ved Ahus Gardermoen er planlagt organisert inn i avdeling for hjertemedisin i Medisinsk divisjon. Virksomhetsoverdragelsen innen invasiv kardiologi omfatter totalt 52 årsverk fordelt på 61 personer.

Planlagt kirurgisk pasientbehandling

Avtalen om at Ahus skal leie arealer på LHL-sykehuset for å drive planlagt pasientbehandling, gjelder for en periode på 5 år.  Avtalen omfatter blant annet kirurgiske fasiliteter, fem operasjonsstuer og sengerom, hvor Ahus skal drive planlagt kirurgisk behandling for pasienter i eget opptaksområde.
 
- Aktiviteten vi nå er i gang med på Gardermoen gir oss gode muligheter til raskt å øke kapasiteten for å møte vårt behov for økt kapasitet og bidra til å styrke vår behandlingstilbud, sier Øystein Mæland.

Gradvis opptrapping

Det blir trinnvis økt kirurgisk virksomhet på dagtid på ukedagene innen fagområdene gastrokirurgi, ortopedi, plastikkirurgi og øre, nese, hals, og det vil bli ansatt fagpersonell til virksomheten.

Fra mandag 18. januar er to operasjonsstuer for ortopedi og gastrokirurgi i drift. Fra 1. mars åpnes ytterligere en operasjonsstue for øre, nese, hals, og 1. mai åpnes etter planen også en stue for plastikk-operasjoner.

De første to ukene vil det være noe lavere aktivitet med færre operasjoner per dag. Deretter trappes virksomheten opp til normal drift av to operasjonsstuer.

LHL viderefører virksomhet

LHL viderefører avtalen med Helse Sør-Øst RHF om spesialisert rehabilitering innen hjerte, lunge og kreft på LHL-sykehuset Gardermoen, samt rehabilitering av pasienter rammet av covid-19, i tillegg til å drifte videre en fullverdig lungeklinikk, søvntilbud, livsstilkurs og NIMI (Norsk idrettsmedisinsk institutt) på LHL-sykehuset Gardermoen.

-­ Det er gledelig at Ahus nå er i gang med virksomhet i disse lokalene. Vårt ønske er at kapasiteten ved LHL-sykehuset Gardermoen skal utnyttes fullt ut til pasientbehandling. Som ideell aktør er vi opptatt av å samarbeide nært med den offentlige helsetjenesten, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.