Barnehage

Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn!

Her i Ahus-barnehagene ønsker vi å møte barn og foreldre med utgangspunkt i våre kjerneverdier som er; omsorg, raushet og likeverd. Akershus universitetssykehus eier fem personalbarnehager med plass til 312 barn.

Alle med ansettelsesforhold ved Akershus universitetssykehus kan søke barnehagehageplass hos oss.

Hvorfor Ahus-barnehagene?

 • Vi har engasjerte medarbeidere med høy kompetanse, god pedagogdekning og styrer i hver barnehage
 • Høy kvalitet på det pedagogiske arbeidet
 • Avdelingsbarnehager
 • Tilrettelegging for foreldre som jobber turnus
 • Gode resultater på brukerundersøkelsen
 • 5-årsklubb for skolestarterne som avsluttes med leirskole på våren
 • Ansatte som har gode muligheter for faglig utvikling
 • Faglige nettverksgrupper på tvers av barnehagene

Om oss

 • 5 avdelingsbarnehager med til sammen 21 avdelinger i tilknytning til sykehuset på Nordbyhagen
 • 0-3 års avdelinger med 9 eller 14 plasser
 • 3-6 års avdelinger med 19 plasser
 • Grunnbemanning på hver avdeling består av
  • 1 pedagogisk leder (+1 barnehagelærer på småbarnsavdeling med 14 barn)
  • 2 fagarbeider/assistent
 • Hver barnehage har egen styrer i 100% stilling og barnehagene har egen barnehagesjef
 • Åpent mandag-fredag 06:45-17:00
 • Åpent hele sommeren
 • Åpent julaften og nyttårsaften fra 06:45-12:00

Søke barnehageplass

 • Det er samordnet opptak med Lørenskog kommune
 • Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Det er løpende opptak ved ledig kapasitet
 • Vi følger makspris fastsatt av stortinget. Priser for 2016 er:
  • Hel plass: 2910 + 250,- i kostpenger
  • Halv plass: 1455 + 125,- i kostpenger
  • Søskenmoderasjon er 30 prosent på barn nr. 2 og 50% på barn nr. 3
 • Ved oppsigelse av plass er det 2 måneder oppsigelsestid fra den 1. i måneden

Kontaktinformasjon

Stine Tronesvold
Barnehagesjef
Telefon: 67 96 84 00 / 97508813
Epost: stine.tronesvold@ahus.no

Barnehage 1: 67 96 84 01

Barnehage 2: 67 96 84 02

Barnehage 3: 67 96 84 03

Barnehage 4: 67 96 84 04

Barnehage 5: 67 96 84 05

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.