En person som holder et tau

Barnehage

Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn!

I Ahus-barnehagene ønsker vi å møte barn og foreldre med utgangspunkt i våre kjerneverdier omsorg, raushet og likeverd. Akershus universitetssykehus eier fem personalbarnehager med plass til 312 barn.

Alle med ansettelsesforhold ved Akershus universitetssykehus kan søke barnehagehageplass hos oss.

  • Vi har engasjerte medarbeidere med høy kompetanse, god pedagogdekning og styrer i hver barnehage
  • Høy kvalitet på det pedagogiske arbeidet
  • Avdelingsbarnehager
  • Tilrettelegging for foreldre som jobber turnus
  • Gode resultater på brukerundersøkelsen
  • 5-årsklubb for skolestarterne som avsluttes med leirskole på våren
  • Ansatte som har gode muligheter for faglig utvikling
  • Faglige nettverksgrupper på tvers av barnehageneBarnehagenes egen nettside

Du kan lese mer om de fem barnehagene Akershus universitetssykehus eier på barnehagens egen nettside.
Les mer om barnehagene
Logoen til Ahus-barnehagene

Søk barnehageplass nå

Søknad og oppsigelse av barnehageplass skjer via Oppvekstportalen på Lørenskog kommunes hjemmeside.
Klikk her for å søke (lorenskog.kommune.no)
En person og to barn som går
Sist oppdatert 19.11.2021