Brukerutvalget 2017

Brukerutvalg

Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

Mandat og hovedoppgaver

Brukerutvalgets rolle:

 • Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene.
 • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor helseforetakets ansvarsområde og oppgaver.
 • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.

Brukerutvalgets formål er å:

 • Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
 • Arbeide for at tjenestetilbudet i foretaket har høy kvalitet og gir gode pasientforløp.
 • Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.

Brukerutvalgets oppgaver er å:

 • Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra i helseforetakets mål- og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding.
 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til helseforetakets høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Uttale seg i styresaker som brukerutvalget finner relevante.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser.
 • Foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, prosjekter, prosesser, råd og utvalg som oppnevnes fra Akershus universitetssykehus.
 • Ved brukerutvalgets leder og nestleder eller andre utvalget bestemmer, delta i styrets møter med anledning til å uttale seg i saker som angår pasienttilbudet .
 • Ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker).
Reise- og møtegodtgjørelse (word-dokument)

Brukerutvalgsleder og –medlemmer

Alf Magne Bårdslett
Leder
FFO Akershus, Norsk forening for Cystisk fibrose
Telefon: 402 48 050

Cathrine Aas Moen
Nestleder
Kreftforeningen, Hjernesvulstforeningen
Telefon: 900 10 140

Marianne Valgard Skifjell
Medlem
FFO Akershus, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Telefon: 938 50 162

Svein Arne Holst-Larsen
Medlem
FFO Akershus, Oslo og Akershus Parkinsonforening. 
Telefon: 40 88 31

Ewy Halseth
Medlem
FFO Oslo, Cerebral parese-foreningen for Oslo og Akershus
Telefon: 901 87 847

Sissel H. Andersen
Medlem
FFO Akershus, Personskadeforbundet LTN.
Telefon: 414 19 285

Fredrik Nilsson
Medlem
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Telefon: 483 46 195

Hilde M. Aanerud
Medlem
Pensjonistforbundet
Telefon: 412 23 313

Eirik Bjelland
Medlem
Kreftforeningen, Lymfekreftforeningen i Akershus
Telefon: 468 08 868

Esben Madsen
Medlem
Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Norges Handikapforbund (NHF)
Telefon: 930 90 982

Kontaktinformasjon

Sekretær
Tone Joranger
Tlf: 67 96 06 62

Arkiv bukerutvalgsmøter

Brukerutvalgsmøte 15. desemberhttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-desember-2017-12-15Brukerutvalgsmøte 15. desember
Brukerutvalgsmøte 17. novmeberhttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-17-novmeber-2017-11-17Brukerutvalgsmøte 17. novmeber
Brukerutvalgsmøtehttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-2017-10-23Brukerutvalgsmøte
Brukerutvalgsmøte 22. septemberhttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-september-2017-09-22Brukerutvalgsmøte 22. september
Brukerutvalgsmøte 19. junihttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-juni-2017-06-19Brukerutvalgsmøte 19. juni
Brukerutvalgsmøte 22. maihttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-mai-2017-05-22Brukerutvalgsmøte 22. mai
Brukerutvalgsmøte 21. aprilhttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-april-2017-04-21Brukerutvalgsmøte 21. april
Brukerutvalgsmøte 17. mars 2017https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-17-mars-2017Brukerutvalgsmøte 17. mars 2017
Brukerutvalgsmøte 13. februar 2017https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-februar-2017Brukerutvalgsmøte 13. februar 2017
Brukerutvalgsmøte 23. januar 2017https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-23-januar-2017Brukerutvalgsmøte 23. januar 2017
Brukerutvalgsmøte 12. desember 2016https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-12-desember-2016Brukerutvalgsmøte 12. desember 2016
Brukerutvalgsmøte 21. november 2016https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-november-2016Brukerutvalgsmøte 21. november 2016
Brukerutvalgsmøte 24. oktober 2016https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-24-oktober-2016Brukerutvalgsmøte 24. oktober 2016
Brukerutvalgsmøte 19. september 2016https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-september-2016Brukerutvalgsmøte 19. september 2016
Brukerutvalgsmøte 22. august 2016https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-august-2016Brukerutvalgsmøte 22. august 2016
Brukerutvalgsmøte 20. juni 2016https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-20-juni-2016Brukerutvalgsmøte 20. juni 2016
Brukerutvalgsmøte 23. mai 2016https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-23-mai-2016Brukerutvalgsmøte 23. mai 2016
Brukerutvalgsmøte 25. april 2016https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-25-april-2016Brukerutvalgsmøte 25. april 2016
Brukerutvalgsmøte 14. mars 2016https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-14-mars-2016Brukerutvalgsmøte 14. mars 2016
Brukerutvalgsmøte 15. februar 2016https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-februar-2016Brukerutvalgsmøte 15. februar 2016
Brukerutvalgsmøte 25. januar 2016https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-25-januar-2016Brukerutvalgsmøte 25. januar 2016
Brukerutvalgsmøte 23. november 2015https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-23-november-2015Brukerutvalgsmøte 23. november 2015
Brukerutvalgsmøte 26. oktober 2015https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-26-oktober-2015Brukerutvalgsmøte 26. oktober 2015
Brukerutvalgsmøte 21. september 2015https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-september-2015Brukerutvalgsmøte 21. september 2015
Brukerutvalgsmøte 24. august 2015https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-24-august-2015Brukerutvalgsmøte 24. august 2015
Brukerutvalgsmøte 22. juni 2015https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-22-juni-2015Brukerutvalgsmøte 22. juni 2015
Brukerutvalgsmøte 18. mai 2015https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-18-mai-2015Brukerutvalgsmøte 18. mai 2015
Brukerutvalgsmøte 27. april 2015https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-27-april-2015Brukerutvalgsmøte 27. april 2015
Brukerutvalgsmøte 23. mars 2015https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-23-mars-2015Brukerutvalgsmøte 23. mars 2015
Brukerutvalgsmøte 09. februar 2015https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-09-februar-2015Brukerutvalgsmøte 09. februar 2015
Brukerutvalgsmøte 19. januar 2015https://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-januar-2015Brukerutvalgsmøte 19. januar 2015

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.