Grønt sykehus

Vår målsetning er å redusere foretakets påvirkning på det ytre miljø.

Miljøledelse er en systematisk del av vårt HMS-arbeid med oppfølging gjennom lederlinjen og i samarbeid med vernetjenesten.

I 2015 ble Ahus miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden.

Vår miljøpolitikk

  • Ahus skal ha miljøbevisste ledere og medarbeidere
  • Ahus skal være en miljøeffektiv virksomhet som tilfredsstiller lovkrav, og andre krav inkludert i ISO 14001
  • Ahus skal jobbe forebyggende for å redusere utslipp, avfall og ressursbruk
  • Ahus skal velge materialer, produkter og tjenester slik at miljøpåvirkningen på det ytre miljø blir så liten som mulig

Ahus miljømål 2015/17

  • Redusere transportbruk
  • Redusere energibruk med fem prosent
  • Bedre kildesortering, sorteringsgrad > 47 prosent

Nasjonale miljømål

  • Redusere CO2-utslipp med 20 prosent fra 1990-2020
  • Økologisk andel matproduksjon og forbruk på 15 prosent innen 2020