Grønt sykehus

Vår målsetning er å redusere foretakets påvirkning på det ytre miljø.

Miljøledelse er en systematisk del av vårt HMS-arbeid med oppfølging gjennom lederlinjen og i samarbeid med vernetjenesten.

I 2015 ble Ahus miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden.

Vår miljøpolitikk

  • Ahus skal ha miljøbevisste ledere og medarbeidere
  • Ahus skal være en miljøeffektiv virksomhet som tilfredsstiller lovkrav, og andre krav inkludert i ISO 14001
  • Ahus skal jobbe forebyggende for å redusere utslipp, avfall og ressursbruk
  • Ahus skal velge materialer, produkter og tjenester slik at miljøpåvirkningen på det ytre miljø blir så liten som mulig

Miljømål 2018-2021

  • Redusere CO2-utslippet med fem prosent fra 2017
  • Redusere bruk av fem bredspektrede antibiotika-grupper med minst 30 prosent av 2012-nivå innen 2020
  • Bedre kildesortering: Øke sorteringsgraden til > 48 prosent
  • Bevare økologisk andel matproduksjon på 10 % og handle 5 % kortreist mat i 2020
Fant du det du lette etter?