Grønt sykehus

Vår målsetning er å redusere foretakets påvirkning på det ytre miljø.

Miljøledelse er en systematisk del av vårt HMS-arbeid med oppfølging gjennom lederlinjen og i samarbeid med vernetjenesten.

I 2015 ble Ahus miljø og sertifisert etter ISO 14001-standarden. I 2018 og 2021 ble vi resertifisert.

Vår miljøpolitikk

  • Ahus skal ha miljøbevisste ledere og medarbeidere
  • Ahus skal være en miljøeffektiv virksomhet som tilfredsstiller lovkrav, og andre krav inkludert i ISO 14001
  • Ahus skal jobbe forebyggende for å redusere CO2e-utslipp, energiforbruk, avfall og annet forbruk
  • Ahus skal velge materialer, produkter og tjenester slik at miljøpåvirkningen på det ytre miljø blir så liten som mulig
  • Ahus utarbeider handlingsplaner for kontinuerlig forbedring, som støtter opp om FNs bærekraftsmål og miljømål i spesialisthelsetjenesten​​​

For å styrke innsatsen lokalt, regionalt og nasjonalt har arbeidet med miljø- og bærekraft i helseforetakene felles målområder, forankringsprosesser og aktiviteter.
Sist oppdatert 19.05.2023