Grønt sykehus

Vår målsetning er å redusere foretakets påvirkning på det ytre miljø.

Miljøledelse er en systematisk del av vårt HMS-arbeid med oppfølging gjennom lederlinjen og i samarbeid med vernetjenesten.

I 2015 ble Ahus miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden.

Vår miljøpolitikk

  • Ahus skal ha miljøbevisste ledere og medarbeidere
  • Ahus skal være en miljøeffektiv virksomhet som tilfredsstiller lovkrav, og andre krav inkludert i ISO 14001
  • Ahus skal jobbe forebyggende for å redusere utslipp, avfall og ressursbruk
  • Ahus skal velge materialer, produkter og tjenester slik at miljøpåvirkningen på det ytre miljø blir så liten som mulig

Ahus miljømål 2015/17

  • Redusere transportbruk
  • Redusere energibruk med fem prosent
  • Bedre kildesortering, sorteringsgrad > 47 prosent

Nasjonale miljømål

  • Redusere CO2-utslipp med 20 prosent fra 1990-2020
  • Økologisk andel matproduksjon og forbruk på 15 prosent innen 2020
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.