Lytteposten

Lytteposten er et tilbud til deg som pasient eller pårørende som ønsker å gi oss en tilbakemelding om hvordan du har opplevd møtet med sykehuset.

Lytteposten er en uformell kanal der sykehuset kan få nyttig informasjon som vi kan lære av og bruke i videreutviklingen av tilbudet til pasienter og pårørende. Vi vet av erfaring at mange pasienter og pårørende opplever ting de ønsker å fortelle om.

Lytteposten kan ikke benyttes for avbestilling når du ikke kan møte til undersøkelse eller behandling. I slike tilfeller må du benytte kontaktinformasjonen som står i brevet fra sykehuset.

Alle som sender melding til Lytteposten vil få en kvittering på at den er mottatt. Tilbakemeldingene vil bli oversendt til de avdelinger meldingen omhandler, med oppfordring til å gjennomgå henvendelsen internt og å lære av det som formidles.

Både saker som gjelder sykehusets servicetilbud, og hvordan pasientene og de pårørende blir møtt som medmennesker, kan formidles via Lytteposten.

Vær oppmerksom på at e-posten ikke må inneholde sensitive personopplysninger (personnummer, diagnose og så videre.).

Lytteposten via e-post

For å benytte Lytteposten som uformell kanal for tilbakemelding sender du e-post til kommunikasjon@ahus.no. Du merker henvendelsen "Lytteposten".

Vi håper at alle som tar kontakt vil underskrive med navn, men det er mulig å være anonym dersom du ønsker det.

Lytteposten besvares vanligvis ikke utenom vanlig kontortid.

Andre kanaler enn Lytteposten ved klager

Dersom du mener at dine rettigheter som pasient ikke er ivaretatt, kan du klage formelt til sykehuset.

Din henvendelse vil da bli behandlet i tråd med lov og regelverk, samt sykehusets rutiner. Du vil få tilbakemelding skriftlig eller per telefon.

Du kan lese mer om retten til å klage på helsenorge.no.

Adresse til sykehuset

Akershus universitetssykehus HF, Postboks 1000, 1478 Lørenskog
E-post: postmottak@ahus.no

Sist oppdatert 17.04.2023