Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Akershus universitetssykehus. Helseforetaket er et offentlig organ og er underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Innsyn i dokumenter

Begjæring om innsyn sendes til: postmottak@ahus.no.

Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel. Disse opplysningene finner du i journalene under. 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Opplysninger som er underlagt taushetsplikt vil bli unntatt offetlighet. 

Medfører dette at innholdet blir misvisende, eller at de unntatte opplysningene utgjør en vesentlig del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Offentlige postjournaler

Offentlig journal 2017 uke 32.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 32.pdfOffentlig journal 2017 uke 32.pdf
Offentlig journal 2017 uke 31.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 31.pdfOffentlig journal 2017 uke 31.pdf
Offentlig journal 2017 uke 30.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 30.pdfOffentlig journal 2017 uke 30.pdf
Offentlig journal 2017 uke 29.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 29.pdfOffentlig journal 2017 uke 29.pdf
Offentlig journal 2017 uke 28.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 28.pdfOffentlig journal 2017 uke 28.pdf
Offentlig journal 2017 uke 27.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 27.pdfOffentlig journal 2017 uke 27.pdf
Offentlig journal 2017 uke 26.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 26.pdfOffentlig journal 2017 uke 26.pdf
Offentlig journal 2017 uke 25.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 25.pdfOffentlig journal 2017 uke 25.pdf
Offentlig journal 2017 uke 24.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 24.pdfOffentlig journal 2017 uke 24.pdf
Offentlig journal 2017 uke 23.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 23.pdfOffentlig journal 2017 uke 23.pdf

Søk i offentlig postjournaler