Offentlig postjournal

Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter og interne notater ved Akershus universitetssykehus. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men alle kan be om å få innsyn.

Hovedregel om offentlighet

Akershus universitetssykehus er et offentlig organ og er underlagt arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i dokumentet som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Innsynsbegjæring

For å be om innsyn i dokumenter, ber vi om at det oppgis saks- og dokumentnummer som du finner tilknyttet det enkelte dokument. Disse opplysningene finner du i journalene under. Innsynsbegjæringen vil deretter bli vurdert med utgangspunkt i offentlighetslovens bestemmelser. Eventuelle avslag vil bli begrunnet.

Forespørsel om innsyn, tilgang til eldre postjournaler eller andre henvendelser sendes til postmottak@ahus.no.

For mer informasjon om innsyn i pasientjournal se rett til innsyn i pasientjournalen din.

Offentlige postjournaler

Offentlig journal 2019 uke 40.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 40.pdfOffentlig journal 2019 uke 40.pdf
Offentlig journal 2019 uke 39.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 39.pdfOffentlig journal 2019 uke 39.pdf
Offentlig journal 2019 uke 38.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 38.pdfOffentlig journal 2019 uke 38.pdf
Offentlig journal 2019 uke 37.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 37.pdfOffentlig journal 2019 uke 37.pdf
Offentlig journal 2019 uke 36.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 36.pdfOffentlig journal 2019 uke 36.pdf
Offentlig journal 2019 uke 35.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 35.pdfOffentlig journal 2019 uke 35.pdf
Offentlig journal 2019 uke 34.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 34.pdfOffentlig journal 2019 uke 34.pdf
Offentlig journal 2019 uke 32.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 32.pdfOffentlig journal 2019 uke 32.pdf
Offentlig journal 2019 uke 31.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 31.pdfOffentlig journal 2019 uke 31.pdf
Offentlig journal 2019 uke 30.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 30.pdfOffentlig journal 2019 uke 30.pdf

 

Søk i offentlig postjournaler
Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.