Offentlig postjournal

Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter og interne notater ved Akershus universitetssykehus. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men alle kan be om å få innsyn.

Hovedregel om offentlighet

Akershus universitetssykehus er et offentlig organ og er underlagt arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i dokumentet som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Innsynsbegjæring

For å be om innsyn i dokumenter, ber vi om at det oppgis saks- og dokumentnummer som du finner tilknyttet det enkelte dokument. Disse opplysningene finner du i journalene under. Innsynsbegjæringen vil deretter bli vurdert med utgangspunkt i offentlighetslovens bestemmelser. Eventuelle avslag vil bli begrunnet.

Forespørsel om innsyn, tilgang til eldre postjournaler eller andre henvendelser sendes til postmottak@ahus.no.

For mer informasjon om innsyn i pasientjournal se rett til innsyn i pasientjournalen din.

Offentlige postjournaler

Offentlig journal 2019 uke 06.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 06.pdfOffentlig journal 2019 uke 06.pdf
Offentlig journal 2019 uke 05.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 05.pdfOffentlig journal 2019 uke 05.pdf
Offentlig journal 2019 uke 04.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 04.pdfOffentlig journal 2019 uke 04.pdf
Offentlig journal 2019 uke 03.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 03.pdfOffentlig journal 2019 uke 03.pdf
Offentlig journal 2019 uke 02.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 02.pdfOffentlig journal 2019 uke 02.pdf
Offentlig journal 2019 uke 01.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 01.pdfOffentlig journal 2019 uke 01.pdf
Offentlig journal 2018 uke 51 og 52.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2018/Offentlig journal 2018 uke 51 og 52.pdfOffentlig journal 2018 uke 51 og 52.pdf
Offentlig journal 2018 uke 49.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2018/Offentlig journal 2018 uke 49.pdfOffentlig journal 2018 uke 49.pdf
Offentlig journal 2018 uke 48.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2018/Offentlig journal 2018 uke 48.pdfOffentlig journal 2018 uke 48.pdf
Offentlig journal 2018 uke 47.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2018/Offentlig journal 2018 uke 47.pdfOffentlig journal 2018 uke 47.pdf

 

Søk i offentlig postjournaler
Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.