Offentlig postjournal

Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter og interne notater ved Akershus universitetssykehus. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men alle kan be om å få innsyn.

Hovedregel om offentlighet

Akershus universitetssykehus er et offentlig organ og er underlagt arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i dokumentet som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Innsynsbegjæring

For å be om innsyn i dokumenter, ber vi om at det oppgis saks- og dokumentnummer som du finner tilknyttet det enkelte dokument. Disse opplysningene finner du i journalene under. Innsynsbegjæringen vil deretter bli vurdert med utgangspunkt i offentlighetslovens bestemmelser. Eventuelle avslag vil bli begrunnet.

Forespørsel om innsyn, tilgang til eldre postjournaler eller andre henvendelser sendes til postmottak@ahus.no.

For mer informasjon om innsyn i pasientjournal se rett til innsyn i pasientjournalen din.

Offentlige postjournaler

Offentlig journal 2019 uke 48.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 48.pdfOffentlig journal 2019 uke 48.pdf
Offentlig journal 2019 uke 47.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 47.pdfOffentlig journal 2019 uke 47.pdf
Offentlig journal 2019 uke 46.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 46.pdfOffentlig journal 2019 uke 46.pdf
Offentlig journal 2019 uke 45.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 45.pdfOffentlig journal 2019 uke 45.pdf
Offentlig journal 2019 uke 44.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 44.pdfOffentlig journal 2019 uke 44.pdf
Offentlig journal 2019 uke 43.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 43.pdfOffentlig journal 2019 uke 43.pdf
Offentlig journal 2019 uke 42.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 42.pdfOffentlig journal 2019 uke 42.pdf
Offentlig journal 2019 uke 41.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 41.pdfOffentlig journal 2019 uke 41.pdf
Offentlig journal 2019 uke 40.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 40.pdfOffentlig journal 2019 uke 40.pdf
Offentlig journal 2019 uke 39.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 39.pdfOffentlig journal 2019 uke 39.pdf

 

Søk i offentlig postjournaler
Fant du det du lette etter?