Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Akershus universitetssykehus. Helseforetaket er et offentlig organ og er underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Innsyn i dokumenter

Begjæring om innsyn sendes til: postmottak@ahus.no.

Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel. Disse opplysningene finner du i journalene under. 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Opplysninger som er underlagt taushetsplikt vil bli unntatt offetlighet. 

Medfører dette at innholdet blir misvisende, eller at de unntatte opplysningene utgjør en vesentlig del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Offentlige postjournaler

Offentlig journal 2017 uke 41.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 41.pdfOffentlig journal 2017 uke 41.pdf
Offentlig journal 2017 uke 40.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 40.pdfOffentlig journal 2017 uke 40.pdf
Offentlig journal 2017 uke 39.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 39.pdfOffentlig journal 2017 uke 39.pdf
Offentlig journal 2017 uke 38.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 38.pdfOffentlig journal 2017 uke 38.pdf
Offentlig journal 2017 uke 37.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 37.pdfOffentlig journal 2017 uke 37.pdf
Offentlig journal 2017 uke 36.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 36.pdfOffentlig journal 2017 uke 36.pdf
Offentlig journal 2017 uke 35.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 35.pdfOffentlig journal 2017 uke 35.pdf
Offentlig journal 2017 uke 34.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 34.pdfOffentlig journal 2017 uke 34.pdf
Offentlig journal 2017 uke 33.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 33.pdfOffentlig journal 2017 uke 33.pdf
Offentlig journal 2017 uke 32.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 32.pdfOffentlig journal 2017 uke 32.pdf

Søk i offentlig postjournaler