Offentlig postjournal

Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter og interne notater ved Akershus universitetssykehus. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men alle kan be om å få innsyn.

Hovedregel om offentlighet

Akershus universitetssykehus er et offentlig organ og er underlagt arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i dokumentet som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Innsynsbegjæring

For å be om innsyn i dokumenter, ber vi om at det oppgis saks- og dokumentnummer som du finner tilknyttet det enkelte dokument. Disse opplysningene finner du i journalene under. Innsynsbegjæringen vil deretter bli vurdert med utgangspunkt i offentlighetslovens bestemmelser. Eventuelle avslag vil bli begrunnet.

Forespørsel om innsyn, tilgang til eldre postjournaler eller andre henvendelser sendes til postmottak@ahus.no.

For mer informasjon om innsyn i pasientjournal se rett til innsyn i pasientjournalen din.

Offentlige postjournaler

Offentlig journal 2019 uke 8.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 8.pdfOffentlig journal 2019 uke 8.pdf
Offentlig journal 2019 uke 15.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 15.pdfOffentlig journal 2019 uke 15.pdf
Offentlig journal 2019 uke 14.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 14.pdfOffentlig journal 2019 uke 14.pdf
Offentlig journal 2019 uke 13.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 13.pdfOffentlig journal 2019 uke 13.pdf
Offentlig journal 2019 uke 12.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 12.pdfOffentlig journal 2019 uke 12.pdf
Offentlig journal 2019 uke 11.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 11.pdfOffentlig journal 2019 uke 11.pdf
Offentlig journal 2019 uke 10.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 10.pdfOffentlig journal 2019 uke 10.pdf
Offentlig journal 2019 uke 09.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 09.pdfOffentlig journal 2019 uke 09.pdf
Offentlig journal 2019 uke 07.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 07.pdfOffentlig journal 2019 uke 07.pdf
Offentlig journal 2019 uke 06.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2019/Offentlig journal 2019 uke 06.pdfOffentlig journal 2019 uke 06.pdf

 

Søk i offentlig postjournaler
Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.