Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Akershus universitetssykehus. Helseforetaket er et offentlig organ og er underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Innsyn i dokumenter

Begjæring om innsyn sendes til: postmottak@ahus.no.

Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel. Disse opplysningene finner du i journalene under. 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Opplysninger som er underlagt taushetsplikt vil bli unntatt offetlighet. 

Medfører dette at innholdet blir misvisende, eller at de unntatte opplysningene utgjør en vesentlig del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Offentlige postjournaler

Offentlig journal 2017 uke 49.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 49.pdfOffentlig journal 2017 uke 49.pdf
Offentlig journal 2017 uke 48.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 48.pdfOffentlig journal 2017 uke 48.pdf
Offentlig journal 2017 uke 47.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 47.pdfOffentlig journal 2017 uke 47.pdf
Offentlig journal 2017 uke 46.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 46.pdfOffentlig journal 2017 uke 46.pdf
Offentlig journal 2017 uke 45.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 45.pdfOffentlig journal 2017 uke 45.pdf
Offentlig journal 2017 uke 44.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 44.pdfOffentlig journal 2017 uke 44.pdf
Offentlig journal 2017 uke 43.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 43.pdfOffentlig journal 2017 uke 43.pdf
Offentlig journal 2017 uke 42.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 42.pdfOffentlig journal 2017 uke 42.pdf
Offentlig journal 2017 uke 41.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 41.pdfOffentlig journal 2017 uke 41.pdf
Offentlig journal 2017 uke 40.pdfhttps://www.ahus.no/Documents/Om-oss/Postjournal/2017/Offentlig journal 2017 uke 40.pdfOffentlig journal 2017 uke 40.pdf

Søk i offentlig postjournaler
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.