Styresaker

Her får du informasjon om alle saksdokumenter for hvert styremøte.

2023

2022

2021

2020

Ser du etter eldre styredokumenter?

Ønsker du styredokumenter som er eldre enn dette, kan du kontakte postmottak@ahus.no.

Sist oppdatert 21.02.2023