Styresaker

Her får du informasjon om alle saksdokumenter for hvert styremøte.

2024

          2023

                  2022

                          2021

                                  2020

                                           Ser du etter eldre styredokumenter?

                                           Ønsker du styredokumenter som er eldre enn dette, kan du kontakte postmottak@ahus.no.

                                           Sist oppdatert 22.02.2024