HELSENORGE

Utviklingsplan 2040

Hvordan skal fremtidens sykehustilbud se ut? Akershus universitetssykehus skal sikre at befolkningen i opptaksområdet har et godt sykehustilbud i fremtiden og at vi skaper gode fagmiljøer og er en attraktiv arbeidsplass. Derfor har vi utarbeidet en plan for utviklingen av sykehuset frem mot 2040.


Utviklingsplan 2040 skal bidra til å sikre befolkningen i vår region et godt sykehustilbud i fremtiden og å skape gode fagmiljøer til beste for pasientene.

Klikk her for å åpne Utviklingsplan 2040 (pdf) 

​Hvorfor utviklingsplan? 

Befolkningen blir eldre, bosettingsmønsteret endres og sykdomsbildet forandres. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan behandle mer og flere. Noen sykdommer vokser i omfang, andre blir mindre truende.

Utviklingsplan 2040 skal bidra til å løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester og sikre god pasientbehandling i vår region. Den peker på ønsket utviklingsretning for helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov for helsetjenester.

Formålet er å skape god pasientbehandling i framtiden gjennom forskning og innovasjon, riktig kompetanse, nye arbeidsformer og nødvendige bygg og utstyr.

​Ahus skal møte utfordringene frem mot 2040 ved hjelp av fem strategiske hovedmål og fem tematiske satsingsområder: 

Våre hovedmål

  • Styrke pasienten
  • Skape gode og trygge pasientforløp 
  • Styrke spesialisert behandling 
  • Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse 
  • Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon


Tematiske satsingsområder

  • Den eldre pasient
  • Akutt og kritisk syke pasienter
  • Kreftdiagnostikk og -behandling
  • Psykisk helsevern og rusbehandling
  • Barn og unge


​Ny utgave​​

Første utgave av utviklingsplanen ble laget i 2016, og beskrev Akershus universitetssykehus (Ahus) sine hovedmål og plan for utvikling av virksomhet og bygg frem mot 2035. 

I 2021 ble det satt i gang en oppdatering av planen, og Utviklingsplan 2040 ble godkjent av styret og av Helse Sør-Øst i 2022. ​
Fant du det du lette etter?