Vernetjenesten

Vernetjenesten arbeider på alle nivåer i helseforetaket for å forbedre forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for de ansatte.

Vernetjenesten legger vekt på at godt HMS-arbeid gir fornøyde medarbeidere som trives i sitt arbeid og som yter gode helsetjenester i tråd med helseforetakets målsetninger.

Verneombudet skal tas med på råd i saker med betydning for ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Kontakt Vernetjenesten

Finn W. Halvorsen
Foretakets hovedverneombud
Tlf: 67 96 85 93
Mob: 419 16 171

Morten Grønlie
Ass. foretakshovedvernombud
Tlf: 67 96 85 88
Mob: 419 07 001

Postadresse
Akershus universitetssykehus
1478 Lørenskog
Postboks 81

Besøksadresse
Nye Nord 5. etasje.
Inngang 4.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.