Vernetjenesten

Vernetjenesten arbeider på alle nivåer i helseforetaket for å forbedre forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for de ansatte.

Vernetjenesten legger vekt på at godt HMS-arbeid gir fornøyde medarbeidere som trives i sitt arbeid og som yter gode helsetjenester i tråd med helseforetakets målsetninger.

Verneombudet skal tas med på råd i saker med betydning for ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Finn W. Halvorsen
Foretakets hovedverneombud
Tlf: 67 96 85 93
Mob: 419 16 171

Morten Grønlie
Ass. foretakshovedvernombud
Tlf: 67 96 85 88
Mob: 419 07 001

Postadresse
Akershus universitetssykehus
1478 Lørenskog
Postboks 81

Besøksadresse
Nye Nord 5. etasje.
Inngang 4.

Sist oppdatert 02.11.2016