Besøkstid

For å beskytte mot smitte vil antall besøkende være begrenset.
Ahus har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har vi utarbeidet besøksrestriksjoner.

Som følge av koronasituasjonen er det restriksjoner ved besøk på sykehuset

Ahus har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har vi utarbeidet besøksrestriksjoner.

Se mer informasjon om besøk på vår koronaside

Den alminnelige besøkstiden ved Akershus universitetssykehus (Ahus)

  • Mandag - fredag: kl. 18:00 - 19:00.
  • Lørdag, søndag eller helligdag: kl. 14:00 - 15:00.
  • Barselavdelingen har egne besøkstider.
  • Barne- og ungdomsklinikken (BUK) har ingen bestemte besøkstider.

Noen avdelinger har lengre besøkstider, se informasjon på enkelte avdeling. Dersom det ikke er oppgitt besøkstid på avdelingssiden er det den alminnelige besøkstiden som gjelder.

Avklar alltid med personalet om du ønsker å besøke pasienten til andre tider enn angitt, eller om dere er mange som ønsker å komme samtidig.

Se liste over avdelinger på sykehuset

Fant du det du lette etter?