Foto, film og lydopptak på Ahus

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder.

Tegnefigur at to damer som holder en mobiltelefon mot seg.. selfie

Foto og film

Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. Husk at det er foresatte som må gi samtykke hvis det dreier seg om bilder av barn.

Bilder som publiseres i for eksempel sosiale medier skal fjernes dersom de som er fotografert ber om det. Det gjelder også når de har samtykket på forhånd. 

Husk at informasjon i sosiale medier, en blogg eller andre kanaler på nett i mange tilfeller kan være svært vanskelig å få fjernet.

Unngå filming og fotografering på venterom og fellesrom der det er andre pasienter eller pårørende til stede, eller på steder der det kan framkomme personopplysninger om andre pasienter.

Pasienter og pårørende kan oppleve det som ubehagelig at det fotograferes der de er, selv om dere ikke er ute etter å ta bilder spesifikt av dem.

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Lydopptak

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Offentliggjøring og deling av lydopptak krever samtykke fra den har hatt samtalen med.

Tenk deg nøye om før du videreformidler innhold i samtaler på andre måter, for eksempel i en podkast eller kommentarfelt på sosiale medier.

Det er ikke lov å gjøre opptak av samtaler du ikke deltar i selv. ​


Sist oppdatert 19.02.2024