Kjære pårørende

Hva skjer etter et dødsfall?

Her finner du praktisk informasjon som kan være nyttig for deg som har opplevd å miste noen ved Akershus universitetssykehus.

Kapellet på Nordbyhagen
Når et dødsfall skjer ved Akershus universitetssykehus vil sykehusavdelingen så langt det lar seg gjøre, legge til rette for at pårørende får være hos og ta avskjed med den døde ved sengen.
 
Når den døde er blitt stelt, blir avdøde liggende i sykehusets bårerom inntil et begravelsesbyrå henter for videre seremoni. Det er nærmeste pårørende som gjør avtale med begravelsesbyrået om dette.
 
Det er et livssynsåpent kapell i tilknytning til bårerommet. I kapellet er det mulighet for syninger, ritualer, bisettelser og andre seremonier. Sykehusprest legger til rette for syning etter dødsfall. For å avtale dette kan du ringe sykehusprestens vaktnummer: 91 19 59 77.
 
Ved siden av kapellet ligger et rom for rituell vask av den døde. Pårørende kontakter begravelsesbyrå dersom det er ønske om rituell vask. Se bilder av kapellet nederst på siden.

​Når en av våre nærmeste dør

På lenkene under finner du informasjon om dødsfall, sorg og juridiske og økonomiske spørsmål, som kan være aktuelt etter et dødsfall.

Dødsfall og arv (norge.no)​

Dødsfall - sorg, og ​sorgreaksjoner​ (helsenorge.no)

Sorgbehandling

Når du mister noen som står deg nær er det ulike måter å reagere på. Du kan for eksempel reagere med sinne, frykt for fremtiden, uro, energitap, fysiske smerter, konsentrasjons- og hukommelsesvansker. Sorgbehandling poliklinikk ved Ahus gir faglig støtte til barn, ungdom og voksne som opplever dødsfall i nær familie. Les mer om avdelingen på lenken under.
 


Sorgbehandling poliklinikk har en brosjyre som du kan bruke som en støtte når barn og ungdom sørger. 

 

Obduksjon

Den norske patologforening har laget en brosjyre for pårørende om den siste legeundersøkelsen, obduksjon.
 

Noen å snakke med 

Det kan være smertefullt å miste en av sine nære. Sorg oppleves individuelt. Å være etterlatt handler ofte om å finne sin måte å leve med fraværet av den som er død.
 
De fleste opplever sterk sorg, som for eksempel tristhet, sinne frykt for fremtiden, uro, energitap og fysiske smerter. Disse symptomene kan vare langt utover den tiden omgivelsene forventer det. 
 

Kontaktinformasjon

Telefon: 91 19 59 77

Telefon: 67 96 86 01

Sosionomtjenesten
Telefon: 67 96 10 74

Sentralbord Ahus
Telefon: 67 96 00 00
Sist oppdatert 06.01.2023