Parkering på Ahus Nordbyhagen

Besøkende til sykehuset på Nordbyhagen kan parkere i parkeringshus eller på andre oppmerkede plasser på sykehusområdet.

Oversikt over parkeringsområder

Besøkende kan parkere i 1. etasje. Det tar cirka fem minutter å gå fra parkeringshuset til hovedinngangen, se kart (google.com). Veien er skiltet. 

Har du behov for bistand med å komme deg fra parkeringshuset til sykehuset kan du ta kontakt på telefon 97 63 04 34. 

 • Pris: kr. 20 per time, maks kr. 180 per døgn (per sammenhengende parkering).
 • Maks parkeringstid: ingen.
 • HC-plasser: nei.

Automatisk skiltgjenkjenning

Registreringsnummeret ditt blir automatisk lest av på kamera ved inn- og utkjøring. Du trenger ikke trekke parkeringsbillett.

Betaling 

Du kan betale for parkeringen din på flere måter:

 • Last ned appen EasyPark eller Sesam Sesam og registrer deg. Parkeringer kan da belastes automatisk ved utkjøringen. Merk at EasyPark tar et servicegebyr på 15 % av parkeringsprisen. Sesam Sesam er kostnadsfri å benytte.
 • Betal ved avreise. Tast inn bilens registreringsnummer på automat.
 • Betal på nett innen 48 timer på Billettløs og bomfri parkering med Sesam Sesam (sesam-sesam.com). Du betaler kun for parkeringen din, ingen servicegebyr.
 • Om du ikke har betalt på nett innen 48 timer får du faktura i posten. OBS! Her kommer det et fakturagebyr på kr. 19 i tillegg.

Utenfor hovedinngangen er det et mindre parkeringsområde. Her er det både HC- og motorsykkelplasser. 

 • Pris: kroner 30,- per time, maks kroner 210,- per døgn (per sammenhengende parkering). 
 • HC-plasser: ja, inntil tre timer.
 • Maks parkeringstid: ingen.
 • Parkering under 15 minutter belastes ikke.

Automatisk skiltgjenkjenning

Registreringsnummeret ditt blir automatisk lest av på kamera ved inn- og utkjøring. Du trenger ikke trekke parkeringsbillett.

Betaling 

Du kan betale for parkeringen din på flere måter:

 • Last ned appen EasyPark eller Sesam Sesam og registrer deg. Parkeringer kan da belastes automatisk ved utkjøringen. Merk at EasyPark tar et servicegebyr på 15 % av parkeringsprisen. Sesam Sesam er kostnadsfri å benytte.
 • Betal ved avreise. Tast inn bilens registreringsnummer på automat.
 • Betal på nett innen 48 timer på Billettløs og bomfri parkering med Sesam Sesam (sesam-sesam.com). Du betaler kun for parkeringen din, ingen servicegebyr.
 • Om du ikke har betalt på nett innen 48 timer får du faktura i posten. OBS! Her kommer det et fakturagebyr på kr. 19 i tillegg.

Parkeringsområdet ligger på baksiden av Nye Nord, ved inngang 8 - ortopedisk akuttpoliklinikk (OAP).  

 • Pris: kroner 30,- per time.
 • Maksimal parkeringstid: 6 timer 
 • HC-plasser: Ja

Automatisk skiltgjenkjenning

Registreringsnummeret ditt blir automatisk lest av på kamera ved inn- og utkjøring. Du trenger ikke trekke parkeringsbillett.

Betaling 

Du kan betale for parkeringen din på flere måter:

 • Last ned appen EasyPark eller Sesam Sesam og registrer deg. Parkeringer kan da belastes automatisk ved utkjøringen. Merk at EasyPark tar et servicegebyr på 15 % av parkeringsprisen. Sesam Sesam er kostnadsfri å benytte.
 • Betal ved avreise. Tast inn bilens registreringsnummer på automat.
 • Betal på nett innen 48 timer på Billettløs og bomfri parkering med Sesam Sesam (sesam-sesam.com). Du betaler kun for parkeringen din, ingen servicegebyr.
 • Om du ikke har betalt på nett innen 48 timer får du faktura i posten. OBS! Her kommer det et fakturagebyr på kr. 19 i tillegg.

Plassene er korttidsplasser som er forbeholdt pårørende eller andre som bringer pasienter til akuttmottaket. Akuttmottaket ligger til høyre for hovedinngangen, se egne skilter langs veien.

Akuttmottaket Nordbyhagen

 • Pris: ingen betaling.
 • Maksimal parkeringstid: 15 minutter mot registrering inne på akuttmottaket.
 • HC-plasser: nei.

Parkeringsområdet ligger utenfor barne- og ungdomsklinikken, inngang 3. Plassene er forbeholdt pasienter med særlig behov for nærhet til hovedbygget.

 • Pris: kroner 30,- per time 
 • Maksimal parkeringstid: 6 timer 
 • HC-plasser: Ja

Automatisk skiltgjenkjenning

Registreringsnummeret ditt blir automatisk lest av på kamera ved inn- og utkjøring. Du trenger ikke trekke parkeringsbillett.

Betaling 

Du kan betale for parkeringen din på flere måter:

 • Last ned appen EasyPark eller Sesam Sesam og registrer deg. Parkeringer kan da belastes automatisk ved utkjøringen. Merk at EasyPark tar et servicegebyr på 15 % av parkeringsprisen. Sesam Sesam er kostnadsfri å benytte.
 • Betal ved avreise. Tast inn bilens registreringsnummer på automat.
 • Betal på nett innen 48 timer på Billettløs og bomfri parkering med Sesam Sesam (sesam-sesam.com). Du betaler kun for parkeringen din, ingen servicegebyr.
 • Om du ikke har betalt på nett innen 48 timer får du faktura i posten. OBS! Her kommer det et fakturagebyr på kr. 19 i tillegg.

Parkeringsområdet er midlertidig stengt på grunn av bygningsarbeid.
Kart

Oversiktskart over parkering på Ahus Nordbyhagen

Mer informasjon

Parkeringsplassene ved barne- og ungdomsklinikken er forbeholdt pasienter med særlig behov for nærhet til hovedbygget.

Vi har HC-plasser tilgjengelig på flere forskjellige parkeringsområder på sykehuset. Se oversikten over.

Har du synlig HC-bevis og oppgir registreringsnummeret ditt i resepsjonen ved hovedinngangen (inngang 1) parkerer du gratis.

Har du behov for bistand med å komme deg fra parkeringshuset til sykehuset kan du ta kontakt på telefon 97 63 04 34. 

Er du pårørende til et barn som er innlagt på sykehuset, kan få gratis parkering i parkeringshuset når du henvender deg til avdelingen du skal til.

Skal du til blodbanken kan du parkere på reserverte plasser ved barne- og ungdomsklinikken (inngang 3). Oppgi registreringsnummer på nettbrettet i resepsjonen på blodbanken.   

Dersom det ikke er ledige plasser kan du parkere ved andre besøksplasser ved sykehuset, men ikke på ellers reserverte plasser.

I parkeringshuset er det noen plasser for lading av elbil mot avgift.  

Det er skiltet plass for motorsykler på parkeringsplassen foran hovedinngangen (nærmest rundkjøringen).   

Parkerer du uten å betale, uten parkeringsbevis på reserverte plasser, står lengre enn tillatt makstid eller utenfor oppmerkede plasser kan du bli bøtelagt med kr 660. 

Parkerer du på HC-plasser uten synlig HC-bevis kan du bli bøtelagt med kr. 990. 

Feilparkering kan føre til borttauing for eiers regning og risiko.  

Vi oppfordrer deg til å følge «førers plikter» som står på informasjonsskilt på parkeringsområdene. Parkeringsreglene er i henhold til parkeringsforskriften.  

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) - Lovdata 

Hvis du har fått bot eller bilen er borttauet, kan du klage innen tre uker. Bruk klageskjema (PDF) eller skann koden på boten. Send utfylt skjema til parkering@ahus.no eller adresse: 

Akershus universitetssykehus HF 
Parkeringsseksjonen 
Postboks 1000 
1478 Lørenskog 

Sist oppdatert 21.12.2023