Verdisaker og personlige eiendeler

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg når du er hos oss.

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på og fylle ut et skjema for erstatningskrav. Skjemaet får du av avdelingen.

 Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er deponert. Hvis erstatningskravet er på mer enn kl. 10 000,- er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) den rette mottakeren. Erstatningskravet sendes til NPE, Postboks 323 Skøyen, 0213 Oslo. Sjekk nettsiden for mer informasjon: www.npe.no

Sist oppdatert 13.07.2022