Innsigelse mot behandling

I visse tilfeller kan du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger.

​Retten inntrer dersom:

a) behandlingen av opplysningenes riktighet er omtvistet.

b) dersom behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av opplysningene og heller anmoder om sletting.

c) der behandlingen ikke lenger er nødvendig, men opplysningene skal brukes i forbindelse med et rettskrav.

d) dersom du har protestert mot videre behandling, i påvente av en avgjørelse av om videre behandling kan skje.

Sist oppdatert 22.05.2018