Innsyn i opplysningene registrert om deg selv

Du kan henvende deg til sykehuset for å be om å få vite hva slags personopplysninger vi har registret om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder både elektroniske og manuelle registre.

​Du skal få svar innen 30 dager og informasjonen du får, skal omhandle følgende:

  • Formålene med behandlingen
  • Hva slags personopplysninger som behandles
  • mottakerne eller kategorier av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil utleveres til, særlig mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner
  • Hvor lenge personopplysningene skal lagres, hvis dette ikke er mulig skal det gis informasjon om kriteriene som brukes for å fastsette dette tidsrommet
  • Din rett til å kreve retting, sletting eller begrensning av behandling av personopplysninger
  • Din rett til å gjøre innsigelse mot behandlingen
  • Retten til å klage til en tilsynsmyndighet
  • Hvor personopplysningene stammer fra
  • dersom opplysningene ikke er samlet inn fra deg, Ved automatiserte avgjørelser inkludert profilering, basert på de innhentede opplysningene, skal det gis informasjon om den bakenforliggende logikken bak de automatiserte avgjørelsene samt betydningen og de mulige konsekvenser behandlingen har for de registrerte
  • Hvis den behandlingsansvarlige skal overføre personopplysninger til et tredjeland eller internasjonal organisasjon skal du få vite dette og om opplysningene er tilstrekkelig beskyttet eller ikke

For praktisk fremgangsmåte se innsyn i pasientjournalen din.

Sist oppdatert 21.09.2022