Innsyn i pasientjournalen din

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelp du har fått. Som pasient har du rett til innsyn i alle dokumenter i din egen pasientjournal.

Du har rett til å få innsyn i journalen din, og hvis du ønsker det kan du også få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Du har også rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Les mer på helsenorge.no

 

Henvendelse

Her finner du skjema  for begjæring om innsyn i somatisk eller psykiatrisk pasientjournal, og for begjæring om innsynslogg. 

Du kan også få skjemaene ved å henvende deg i hovedresepsjonen eller på journalarkivet. Skjemaer for innsyn i psykiatrisk pasientjournal kan i tillegg fås på alle aktuelle behandlingssteder innen psykisk helsevern.

Send utfylt begjæring til adressen som står på skjemaet. Begjæring om innsyn i somatisk pasientjournal og utlevering av innsynslogg kan også leveres ved personlig frammøte på Journalarkivet. Begjæring om innsyn i  psykiatrisk pasientjournal sendes adressen som står på skjemaet.

Henvendelse på telefon eller epost gir ikke tilstrekkelig sikkerhet for at taushetsplikten overholdes.

Begjæring om innsyn i somatisk pasientjournal (PDF) Begjæring om utlevering av innsynslogg (PDF) Request for access to somatic medical records (PDF) Begjæring om innsyn i psykiatrisk pasientjournal (PDF)
Fant du det du lette etter?