HELSENORGE

Kjernejournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.

Dokumenter fra pasientenes journaler vil fra juni 2023 være tilgjengelig for behandlere utenfor sykehuset gjennom kjernejournal. Målet er å kunne gi enda sikrere, raskere og bedre helsehjelp.​

​Hva er kjernejournal?

Kjernejournalen din inneholder blant annet opplysninger om legemidler, prøvesvar og donorkort og gjør disse tilgjengelig for de som behandler deg. Helsepersonell har tilgang til pasientens kjernejournal via sine vanlige journalsystemer. De har bare lov å slå opp i journalen når det er nødvendig for å yte helsehjelp.

Dette kan være viktig hvis du blir akutt syk og for eksempel må på legevakten eller et sykehus der du ikke har noe journal fra tidligere.

Du kan selv gå inn i kjernejournal og sjekke om helseopplysningene stemmer.

Du har rett til å begrense deling av dine helseopplysninger

Fra juni 2023 vil også enkelte dokumenter fra pasientjournalen din kunne deles via kjernejournal, både med behandlere ved andre sykehus og med for eksempel fastleger. Det er i første omgang sammendrag av behandling, resultat av bildeundersøkelser og henvisninger som er sendt fra sykehuset som vil kunne deles.

Hvis du har fått behandling hos oss, og ikke vil at informasjon om dette skal deles med noen, må du selv sørge for å begrense dette.  

De som har brukerprofil på helsenorge.no kan legge inn begrensinger i kjernejournal ved å logge inn, se informasjon om dette på siden under. Du finner informasjon hvordan du kan begrense deling via kjernejournal på helsenorge.no.

Hvem har tilgang til kjernejournalen din? (helsenorge.no)​​

Kjernejournal er ikke det samme som pasientjournal. Ønske om begrensinger i den ene av disse har ikke automatisk virkning for begge. Du kan begrense opplysninger i enten kjernejournal og/eller i pasientjournal. Lær mer om forskjellen på lenken under.

Hvis du ikke bruker Helsenorge, kan du ringe veiledningstjenesten (helsenorge.no) på telefon 23 32 70 00 for å få hjelp til å begrense deling av dine journaldokumenter.

Hvem har en kjernejournal?

Alle som bor i Norge har en kjernejournal, med unntak av de som har reservert seg mot det. Barn får automatisk sin egen kjernejournal. Når barn fyller 16 år kan de få digital tilgang til sin egen kjernejournal på Helsenorge, hvis de har BankID.​

Fant du det du lette etter?