HELSENORGE

Klage og erstatning

Klage på behandlingen

 

Hvis du vil gi oss en tilbakemelding enten på behandling, diagnostikk, kommunikasjon, rettigheter, måten du er blitt møtt på eller annet, må du rette din henvendelse per brev til:

Akershus universitetssykehus HF
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Hvis du ønsker hjelp med, eventuelt har spørsmål vedrørende en klage, kan du kontakte personalet på avdelingen, de vil kunne gi deg råd.

Har du medisinske spørsmål, er det best om du henvender deg direkte til behandlende lege på avdelingen, eventuelt per telefon eller brev. Du kan også kontakte fastlege din.

Skjema

Dersom du ikke er digital bruker på helsenorge.no kan du skrive ut skjemaet under og sende til oss for din rettighetsklage.

Skjema for rettighetsklage (PFD)

​​Andre instanser

Her finner du lenker til hvor du kan klage hos andre instanser:

Helsetilsynet - rettigheter og k​​lager (helsetilsynet.no)​

Norsk​​ pasientskadeerstatning (npe.no)​Pasient og brukerombudet​ (pasientogrbrukerombudet.no)​​Statsforvalteren - hvordan klage på helse- og omsorgstjenester (statsforvalteren.no)​

Fant du det du lette etter?