HELSENORGE

Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

​Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Fritt rettsråd - psykisk helsevern

Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til Statsforvalteren. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.


Klage på behandlingen

 

Hvis du vil gi oss en tilbakemelding enten på behandling, diagnostikk, kommunikasjon, rettigheter, måten du er blitt møtt på eller annet, må du rette din henvendelse per brev til:

Akershus universitetssykehus HF
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Hvis du ønsker hjelp med, eventuelt har spørsmål vedrørende en klage, kan du kontakte personalet på avdelingen, de vil kunne gi deg råd.

Har du medisinske spørsmål, er det best om du henvender deg direkte til behandlende lege på avdelingen, eventuelt per telefon eller brev. Du kan også kontakte fastlege din.

Skjema

Dersom du ikke er digital bruker på helsenorge.no kan du skrive ut skjemaet under og sende til oss for din rettighetsklage.

Skjema for rettighetsklage (PFD)

​​Andre instanser

Her finner du lenker til hvor du kan klage hos andre instanser:

Helsetilsynet - rettigheter og k​​lager (helsetilsynet.no)​

Norsk​​ pasientskadeerstatning (npe.no)​Pasient og brukerombudet​ (pasientogrbrukerombudet.no)​​Statsforvalteren - hvordan klage på helse- og omsorgstjenester (statsforvalteren.no)​

Fant du det du lette etter?