Klage til en tilsynsmyndighet

Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern.

Sist oppdatert 22.05.2018