Personopplysninger fra en virksomhet til en annen

Du kan ha rett til å ta med deg personopplysninger fra en virksomhet til en annen- retten til dataportabilitet.

​Rettigheten gjelder kun egne opplysninger som du selv har gitt til Ahus etter et samtykke.

Du kan få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format slik at disse kan overføres til en annen behandlingsansvarlig. Du kan kreve at personopplysningene overføres direkte til den nye behandlingsansvarlige når dette er teknisk mulig. Retten til dataportabilitet begrenses imidlertid av arkivloven, det kan også finnes andre unntak til denne retten.

Sist oppdatert 22.05.2018