Ambulerende sykepleieteam

​Ambulerende sykepleieteam tilbyr gratis undervisning, veiledning og opplæring til helsepersonell på sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste i sykehusområdet til Ahus. Det er ikke nødvendig med henvisning.

Vi tilbyr pasientrettet praktisk bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer, som for eksempel sentrale venekatetre, PEG, suprabubisk kateter, intravenøs behandling, tracheostomi og medisinsk teknisk utstyr. Veiledningen gjennomføres der pasienten er; hjemme eller på instutisjon.

Kommunene kan melde sin interesse for undervisning via epost til Ambulerende sykepleieteam. Det utarbeides en årlig undervisningsplan som sendes til alle kontaktpersonene i opptaksområdet.

Ved ønske om hospitering, send epost til ast@ahus.no  med informasjon om yrkesgruppe, foretrukne tidspunkt, ønsket avdeling og mål med hospiteringen.

Tilbudet gjelder ikke for studie- eller praksisplass.

Telefonnummer: 957 81 789
Epost: ast@ahus.no

Vi er tilgjengelige alle hverdager kl. 08.00-16.00 (telefontid 09:00-15:00).​

 

Les mer om Ambulerende sykepleieteam på kompetansebroen.no

Sist oppdatert 18.11.2022