En gruppe mennesker som danser

Likeverd og mangfold

På Ahus har vi utarbeidet en langtidsplan for mangfold, likeverd og migrasjonshelse ved sykehuset. Langtidsplanen skal sørge for å sikre likeverdige behandling gjennom hele pasientforløpet, sikre at ressursene i Ahus sitt mangfoldige arbeidsmiljø blir verdsatt og benyttet og sikre forankring og oppfølging av arbeidet for dette på foretaksnivå.

​Langtidsplan for mangfold, likeverd og migrasjonshelse 

Langtidsplan mangfold, likeverd og migrasjonshelse 2022-2026 (PDF)

Vedlegg til langtidsplan (PDF)

Long-term Strategic Plan for Diversity, Equity, and Migration Health (PDF)

​Tro- og livssynstilbud

Pasienters rett til likeverdige helsetjenester er grunnleggende viktig. Sykehuset har et eget tilbud om samtalepartner fra ulike tros- og livssynstradisjoner, som et supplement til prestetjenesten. Ved behov for kontakt med samtalepartner eller ressursperson fra andre tros- og livssynssamfunn formidles dette gjennom prestetjenesten. Se mer informasjon på siden under.

Prestetjenesten ved Ahus

Vi har inngått et samarbeid med Oslo universitetssykehus om samtalepartnere for tro- og livssyn. Flere av disse kan utføre religiøse handlinger, og flere behersker minoritetsspråk.

Sa​mtalepartnere for tro og livssyn (oslo-universitetssykehus.no)

Tolketjenester

Å tilby tolk ved behov er viktig for å kunne gi likeverdige helsetjenester og helsetjenesten har ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter uansett språk. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Rett til tolk

På helsenorge.no finner du også informasjon om rett til tolk, samt brosjyrer som er oversatt til en rekke språk.

Tolk i helsetjenesten (helsnorge.n​o)

Verktøy for å kartlegge tolkebehov for ukrainske pasienter

I forbindelse med krigen i Ukraina er det laget et verktøy for å kartlegge tolkebehov for evenentuelle ukrainske pasienter som kommer til norske sykehus. Kartleggingsverktøyet er på ukrainsk og russisk. 

 
Sist oppdatert 11.01.2024