Styringsdata samhandling

Statistikkforum ble opprettet i 2015 for å etablere felles styringsdata for samhandlingen mellom kommuner og bydeler i sykehusets opptaksområde. Alle parter er representert i forumet som ledes av avdelingsleder Lars-Åge Møgster, analyseavdelingen Ahus. 

Statistikkforum har jobbet for å finne datakilder som er tilgjengelig for alle. Kommunene i Vestregionen, Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst har utviklet en webløsning med samhandlingsdata kalt: Styringsportal Samhandling. Statistikkforum har besluttet at vi også skal bruke denne løsningen. Dataene i portalen hentes fra Norsk pasientregister, Statistisk sentralbyrå og Kommunedata, og viser data fire til fem år tilbake i tid.

Løsningen gir alle brukere mulighet til å følge bruken av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune eller bydel. Her kan du sammenligne egen kommune med andre.

Helse Sør-Øst eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende.

Løsningen er tilgjengelig gjennom Microsoft sin PowerBI-løsing. Denne løsningen har til nå krevd at man blir gitt tilgang. Vi har erfart at mange kommuneansatte har problemer med å opprette brukere på PowerBI. Det er av den grunn mulig å få direkte tilgang til de seks rapportene som er utviklet ved å klikke på lenkene under.

Løsning krever at man setter seg inn i en del begreper samt navigeringsmuligheter. Statistikkforum har fokusert på å sikre god opplæring i bruken, slik at kommunene i stor grad selv, vil kunne ta frem tall de er interessert i. Løsningen er under utvikling og mindre feilrettinger og visningsendringer vil oppstå.

Veiledning på hvordan du kan starte analysearbeidet ditt (PDF)

Sist oppdatert 27.06.2022