Søkeresultat

 

 

Avdelinger44479721.09.2017 08:03:11STS_Webhttps://www.ahus.nohttps://www.ahus.no21.09.2017 08:03:11htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx14991499~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Styret53798604.06.2020 15:12:08STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.ahus.no04.06.2020 15:12:08htmlFalseaspx14991499~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Informasjonskapsler53798804.06.2020 15:12:08STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.ahus.no04.06.2020 15:12:08htmlFalseaspx14991499~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Forskning53799404.06.2020 15:12:08STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.ahus.no04.06.2020 15:12:08htmlFalseaspx14991499~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Bipolar 153801904.06.2020 15:12:08STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.ahus.no04.06.2020 15:12:08htmlFalseaspx14991499~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Barn som pårørende53802104.06.2020 15:12:08STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.ahus.no04.06.2020 15:12:08htmlFalseaspx14991499~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Brudd i overarm53802904.06.2020 15:12:08STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.ahus.no04.06.2020 15:12:08htmlFalseaspx14991499~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Brudd i håndledd53803004.06.2020 15:12:08STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.ahus.no04.06.2020 15:12:08htmlFalseaspx14991499~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Brudd i foten53803304.06.2020 15:12:08STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.ahus.no04.06.2020 15:12:08htmlFalseaspx14991499~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Hofteproteseoperasjon, revisjon53803404.06.2020 15:12:08STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.ahus.no04.06.2020 15:12:08htmlFalseaspx14991499~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Årsrapport-201768870130.04.2018 07:33:23STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsgrupper/Ortopedisk klinikkhttps://www.ahus.no30.04.2018 07:33:23pdfFalsepdf13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Template for the project description 2020_AHUS_FINAL88695703.12.2018 21:52:36STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøtte/Finansieringhttps://www.ahus.no03.12.2018 21:52:36pdfFalsepdf13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Søknadsskjema-strategiske-forskningsmidler-2021_AHUS (1)_engelsk120294008.01.2020 21:22:29STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningfinansieringhttps://www.ahus.no08.01.2020 21:22:29pdfFalsepdf13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Template for the project description 2021_AHUS120294208.01.2020 21:23:49STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningfinansieringhttps://www.ahus.no08.01.2020 21:23:49pdfFalsepdf13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Processor-Agremeent-mal-Ahus66842524.10.2017 10:09:40STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://www.ahus.no24.10.2017 10:09:40pdfFalsepdf13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Material Transfer Agreement_template__external_projects_01.11.201886999213.11.2018 13:58:30STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://www.ahus.no13.11.2018 13:58:30pdfFalsepdf13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Template for the project description88695603.12.2018 21:38:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøtte/Finansieringhttps://www.ahus.no03.12.2018 21:38:00docxFalsedocx13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Application form – Internal strategic research funds at Akershus University Hospital for the budget year 2021120293917.12.2019 10:43:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningfinansieringhttps://www.ahus.no17.12.2019 10:43:00docxFalsedocx13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Template for the project description120294126.09.2019 10:32:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningfinansieringhttps://www.ahus.no26.09.2019 10:32:00docxFalsedocx13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Akershus universitetssykehus for budsjettåret 201966857907.02.2018 11:33:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøtte/Finansieringhttps://www.ahus.no07.02.2018 11:33:00docxFalsedocx13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Akershus universitetssykehus for budsjettåret 202088695403.12.2018 17:49:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøtte/Finansieringhttps://www.ahus.no03.12.2018 17:49:00docxFalsedocx13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Lønn for doktorgradsstipendiater/postdoktorstipendiater ved Akershus universitetssykehus HF66855622.02.2018 15:19:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsadministrasjonhttps://www.ahus.no22.02.2018 15:19:00docFalsedoc13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Kostnader knyttet til prosjekter (frikjøp innenfor ordinær arbeidstid)66856122.11.2016 06:40:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsadministrasjonhttps://www.ahus.no22.11.2016 06:40:00docFalsedoc13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Bestilling av prosjektområde på Forskningsserver66856220.12.2017 12:01:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøttehttps://www.ahus.no20.12.2017 12:01:00docxFalsedocx13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
AVTALE68813108.04.2018 11:26:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsadministrasjonhttps://www.ahus.no08.04.2018 11:26:00docFalsedoc13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Ahus - Mandat for forskningsutvalg i klinikk/divisjon/avdeling68875520.04.2018 11:24:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøttehttps://www.ahus.no20.04.2018 11:24:00docFalsedoc13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Arbeidsflyt- håndtering av forskningsrelaterte uønskede hendelser/avvik (EQS 34152)68875720.04.2018 13:25:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøttehttps://www.ahus.no20.04.2018 13:25:00docxFalsedocx13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Skjema for vurdering av brukermedvirkning i forskningsprosjekter80540531.08.2018 11:13:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøttehttps://www.ahus.no31.08.2018 11:13:00docxFalsedocx13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Ahus – Rutiner for fjernlagring av spørreskjema/forskningsdata (Skytta)80825504.09.2018 10:35:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøttehttps://www.ahus.no04.09.2018 10:35:00docxFalsedocx13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Arkivering av dokumenter for kvalitets- og forskningsprosjekter i Public 36087676710.01.2018 09:30:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsadministrasjonhttps://www.ahus.no10.01.2018 09:30:00docxFalsedocx13151315~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js

Fant du det du lette etter?