Søkeresultat

 

 

På poliklinikken52647027.05.2022 11:12:0527.05.2022 11:12:05Ahus har en egen barne- og ungdompoliklinikk, hvor det jobber leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer og annet helsepersonell som er vant til å jobbe med barn og ungdom STS_ListItem_8500https://www.ahus.nohtmlFalseaspxhttp://default-ahus.hn.nhn.no{4D9AAC73-C9F7-4C45-B8CC-363AC2B00884}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4527;164527
Arrangementer52647110.03.2022 12:50:0110.03.2022 12:50:01Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser STS_ListItem_8500https://www.ahus.nohtmlFalseaspxhttp://default-ahus.hn.nhn.no{780A0E97-E09A-4B7D-9594-E4D687A03C37}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4527;164527
Dine rettigheter, valg og muligheter52647211.08.2022 12:53:2211.08.2022 12:53:22 pasient har du en rekke rettigheter i møte med helsevesenet Disse rettighetene er lovfestet av pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik STS_ListItem_8500https://www.ahus.nohtmlFalseaspxhttp://default-ahus.hn.nhn.no{11AFBA70-CDDD-4B15-9C73-1986F07150A3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4527;164527
Steder52647329.05.2021 13:03:3229.05.2021 13:03:32STS_ListItem_8500https://www.ahus.nohtmlFalseaspxhttp://default-ahus.hn.nhn.no/avdelinger{F0EEF5DB-6438-4D39-9B4F-4B18A7EC8F70}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4527;164527
Akershus universitetssykehus søker lokaler i Nordre Follo52658606.04.2021 09:21:0306.04.2021 09:21:03Vi søker lokaler til poliklinisk virksomhet i Nordre Follo på 2000 - 3000 kvm har fortrinnssvis ett sammenhengende areal er egnet til effektiv inndeling i behandlerkontorer, samt STS_ListItem_8500https://www.ahus.nohtmlFalseaspxhttp://default-ahus.hn.nhn.no{1B56D02B-27A1-4195-A716-3DE3FDF48006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4527;164527
Alvorlighet og helseprioriteringer (SEVPRI)52658724.03.2021 08:54:5524.03.2021 08:54:55Formålet med SEVPRI er å oppnå en bedre offentlig diskusjon om helseprioriteringer Det handler om å forstå mer om hvordan folks verdier påvirker deres syn på helseprioriteringer STS_ListItem_8500https://www.ahus.nohtmlFalseaspxhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{1F55C394-4381-46DD-A47E-488D89EC0C4E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4527;164527
Pasientsikkerhetsuka52658810.06.2021 06:15:4410.06.2021 06:15:44STS_ListItem_8500https://www.ahus.nohtmlFalseaspxhttp://default-ahus.hn.nhn.no{C0BE9E4C-7A1A-4C89-AF53-470B9FA1B222}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4527;164527
Akershus University Hospital52658924.03.2022 14:06:0724.03.2022 14:06:07Akershus University Hospital (Ahus) is a local and area hospital for approximately 560,000 inhabitants Our main tasks are patient treatment, research, teaching and patient STS_ListItem_8500https://www.ahus.nohtmlFalseaspxhttp://default-ahus.hn.nhn.no{33995B29-5C72-4FD2-A33C-03E78B55F9F1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4527;164527
Fag og forskningsdagene for sykepleietjenesten HSØ52659028.09.2021 05:29:3928.09.2021 05:29:39Akershus universitetssykehus arrangerer fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst den 22 Tema for denne konferansen er "Sykepleie i pandemi og krisetid og den STS_ListItem_8500https://www.ahus.nohtmlFalseaspxhttp://default-ahus.hn.nhn.no{E895A8B8-E55C-4216-979D-EDFE4A61A033}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4527;164527
eMestring52659123.05.2022 09:21:5423.05.2022 09:21:54eMestring tilbyr veiledet internettbehandling til deg som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon Akershus universitetssykehus tilbyr eMestring ved Follo DPS, Nedre STS_ListItem_8500https://www.ahus.nohtmlFalseaspxhttp://default-ahus.hn.nhn.no{F6DC4612-BEF4-41AC-BA12-BB2E222CF970}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4527;164527

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Kunnskapsoppsummering om barn og partnere til personer med rusproblemer45357012.12.2019 00:18:1112.12.2019 00:18:11Anne Schanche Selbekk, Anne Faugli, Elin Kufås I samarbeid med Rogaland A-senter og Vestre Viken HF Kunnskapsoppsummering om situasjon og hjelp til barn og partnere av personer med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/Documents/Helsefaglig0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no{4DA92FF2-3A06-4431-9E5D-760A6077E08D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Material Transfer Agreement_template__external_projects_01.11.201814626813.11.2018 12:58:3013.11.2018 12:58:30 Ahus Material Transfer Agreement - External Projects, 01.11.2018 1 This Agreement is made by and between a) <Name of providing University and address > (“the Donor Institution STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{C6071777-AFEA-42EF-9BD5-82D8E23DACC4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Processor-Agremeent-mal-Ahus14761024.10.2017 08:09:4024.10.2017 08:09:40 Databehandleravtale Agreement on Data processing (research)_v1 Side 1 av 6 Where text in yellow or italics: delet instructions and ad relevant text This agreement is set up for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{05C6C456-E540-4354-B14D-262739BE2922}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Søknadsskjema-interne forskningsmidler_202321689907.01.2022 15:01:0207.01.2022 15:01:02Application is for 3 - name of candidate The candidate must be employed at Ahus ☐ Clinical somatic research, including patient-oriented translational research STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningfinansiering0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{E8152B6D-B2CB-4D6B-BFAB-FB9999A6902C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Mal for prosjektbeskrivelse_202321690107.01.2022 15:02:4207.01.2022 15:02:42Note that while all sections/main points of the project description are mandatory, some bulleted elements will not be relevant for all types of projects STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningfinansiering0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{1E3BC3BB-4492-42E0-B05C-434D115359EA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Søknadsskjema-strategiske-forskningsmidler-2021_AHUS (1)_engelsk27125808.01.2020 20:22:2908.01.2020 20:22:29Application is for 3 - name of candidate The candidate must be employed at Ahus ☐ Clinical somatic research, including patient-oriented translational research STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningfinansiering0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{F1077FF6-07FC-4DD7-A3DD-D77C8B6A38CE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Template for the project description 2021_AHUS27126008.01.2020 20:23:4908.01.2020 20:23:49  The project proposal should be written in English, be concise and to the point.  Font: Arial 11 pt or Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. A 9 pt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningfinansiering0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{9A4F4C28-31E3-4E0F-8AF6-0A05F77DF944}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
03_Template for the project description_2022_AHUS27133705.01.2021 12:26:3505.01.2021 12:26:35Note that while all sections/main points of the project description are mandatory, some bulleted elements will not be relevant for all types of projects STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningfinansiering0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{379D2116-C26F-4CF4-A626-55784B550716}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
ACR_508202027134505.08.2020 12:19:1605.08.2020 12:19:16:  Scientific background, overview of the research front, state-of-the-art, relevant references to literature  Clarity of hypotheses, objectives and milestones  Scientific novelty STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningfinansiering0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{510DA594-61F8-4662-85BA-1A1A2420B5BF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
02_Søknadsskjema-strategiske-forskningsmidler-2022_AHUS_ENG27141812.02.2021 13:42:3412.02.2021 13:42:34Application is for 3 - name of candidate The candidate must be employed at Ahus ☐ Clinical somatic research, including patient-oriented translational research STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningfinansiering0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{B2BDF313-6744-4175-A081-29DCA0CFFC49}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Material and data sharing agreement27309417.06.2021 11:24:2617.06.2021 11:24:26Page 1 of 5 Material and Data Sharing Agreement This Agreement is made by and between a) Akershus University Hospital (Ahus), Sykehusveien 25, Po. Box 1000, 1478 Lørenskog, Norway STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøtte0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{1851D5ED-1668-4ECF-8EEB-DDB9C1C4139E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
01_Ahus_-_Interne_strategiske_forskningsmidler_2022_AHUS_ENG27347704.02.2021 11:38:0904.02.2021 11:38:09 AHUS – Internal strategic research funds – routines and criteria for allocation and use of funds 1.0 Purpose Akershus University Hospital (Ahus) allocates internal strategic STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Kliniske studier0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{2F949269-2C72-47BB-A95B-A0BD5E85F5F9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Collaboration agreement template Ahus_project__27398218.11.2020 09:10:3118.11.2020 09:10:31This agreement regulates the responsibilities, roles and rights of the parties in connection with the research and project xx, hereafter referred to as “the project STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Personvern og etikk0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{4F78C4AA-303A-4786-9D11-0D415425D501}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Eksempel på biobankprotokoll43650917.06.2021 11:01:2117.06.2021 11:01:21Eksempel på biobankprotokoll (Vedlegg til EQS ID 41212) Generated by: Date: XX.XX.XXXX SOP Study name Version: [årstall]_V1 Standard Operating Procedure Study name blood STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøtte0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{256626C8-AF39-4A6E-96C9-2A6F77566480}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Template for the project description 2020_AHUS_FINAL36292803.12.2018 20:52:3603.12.2018 20:52:36  The project proposal should be written in English, be concise and to the point.  Font: Arial 11 pt or Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. A 9 pt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsstøtte/Finansiering0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{15F78401-7D1A-4A1B-B281-22C862BB832C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Arsrapport-201936339515.06.2020 11:57:3415.06.2020 11:57:34University candidate with a teaching duty of 100 We are at the end of 2019, and at the starting point of new visions for the group related to the year of 2020 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsgrupper/Ortopedisk klinikk0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{A3C04A30-CE9A-4926-8F39-548EC27457C5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Ortopedisk forskningsgruppes årsrapport for 202046052123.09.2021 12:35:4723.09.2021 12:35:47Prof II, consultant, 20% university employee PhD, Head of Department of Orthopedic Surgery In surgery, there are some crucial steps that must be fulfilled to ensure the desired STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forskningsgrupper/Ortopedisk klinikk0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{97FB7348-17DE-48C8-B638-F20393F35E79}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
OVERSIKT PAKKEFORLØP KREFT VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS1823619.12.2016 08:15:1819.12.2016 08:15:18Postadresse henvisninger papir: Henvisning må merkes: Pakkeforløp kreft Overlege Diagnostisk enhet Hedda von der Lippe NB; Henvisning Pakkeforløp kreft må ringes inn til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no{FDCA866F-BA70-487A-85D6-EA934483C8EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Parkering - klageskjema Akershus universitetssykehus1823716.01.2017 07:42:0716.01.2017 07:42:07Dokumentasjon: (Bilder, kvitteringer, vitneutsagn,erklæringer eller annen dokumentasjon som kan være av betydning, må innhentes skriftlig og vedlegges STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.ahus.nopdfFalsepdfhttp://default-ahus.hn.nhn.no{48103B32-D896-4B99-A17A-FE05BCCAFDF3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526
Material Transfer Agreement14643701.11.2018 13:12:0001.11.2018 13:12:00This Agreement is made by and between a) <Name of providing University and address > (“the Donor Institution b) <Name of Recipient Scientist’s Institution and address> (“the STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.ahus.no/seksjon/forskning/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.ahus.nodocxFalsedocxhttp://default-ahus.hn.nhn.no/seksjon/forskning{5A3317E2-D99D-40DB-8843-46D18FCC7411}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45264526

Fant du det du lette etter?