• Cøliakikurs
  Dette er et kurs for deg med nyoppdaget cøliaki etter henvisning fra lege.
  Cøliakikurs
  25.
  januar
  2024
  8 dager
 • Brukerutvalgsmøte
  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og har rollen som et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.
  Brukerutvalgsmøte
  16.
  februar
  2024
  8 dager
 • Fødselsforberedende kurs, Nordbyhagen
  Vi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.
  Fødselsforberedende kurs, Nordbyhagen
  28.
  februar
  2024
  Flere datoer
 • Styremøter 2024
  Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret skal ivareta interessene som tjener helseforetaket best.
  Styremøter 2024
  29.
  februar
  2024
  Flere datoer
 • Fagkveld om kvinnehelse
  Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus inviterer til en fagkveld med fokus på kvinnehelse. Arrangementet er gratis og åpent for alle, ingen påmelding.
  Fagkveld om kvinnehelse
  7.
  mars
  2024
 • Fødselsforberedende kurs, Kongsvinger sykehus
  Vi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.
  Fødselsforberedende kurs, Kongsvinger sykehus
  12.
  mars
  2024
  Flere datoer

E-læring

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs for leger
  E-læringskurset gir deg en kort oversikt over symptomer og behandlingsformer for avføringslekkasje.
  Avføringslekkasje, e-læringskurs for leger
  Alltid tilgjengelig
 • Avføringslekkasje, e-læringskurs for pasienter
  E-læringskurset vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har om avføringslekkasje. Du vil også stille bedre forberedt før en samtale med lege eller spesialist.
  Avføringslekkasje, e-læringskurs for pasienter
  Alltid tilgjengelig
 • Bekkenbunnstrening, e-læringskurs
  I dette e-læringskurset lærer du å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er viktig å trene denne muskelgruppen ved både urin-, luft- og avføringslekkasje.
  Bekkenbunnstrening, e-læringskurs
  Alltid tilgjengelig
 • Diabetes type 1 hos barn og ungdom
  I dette e-læringskurset får du en introduksjon til livet med diabetes type 1. Du møter helsepersonell som forteller om pasientforløpet og du får høre om pasienterfaringer. Kurset kan gjennomføres i flere etapper.
  Diabetes type 1 hos barn og ungdom
  Alltid tilgjengelig
 • Diabetes, karbohydrater og insulin
  I dette e-læringskurset lærer du blant annet om karbohydrattelling, karbohydratfaktor, insulinfølsomhetsfaktor og oppbevaring og bruk av insulin. Kurset tar cirka 20 minutter å gjennomføre.
  Diabetes, karbohydrater og insulin
  Alltid tilgjengelig
 • Disputas: Tahreem Ghazal Siddiqui 29. august
  MSc Tahreem Ghazal Siddiqui ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling "Central nervous system depressant medication use among older hospitalised patients: Cognitive function, communication and mortality" for graden ph.d.
  Disputas: Tahreem Ghazal Siddiqui 29. august
  Alltid tilgjengelig

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO)

Pasienter og pårørende skal få informasjon, utvidet innsikt i egen situasjon og tilegne seg kunnskaper for å bedre mestre sin livssituasjon gjennom kurs. Kursene er et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og fagpersonell om helsepedagogiske tilbud.
Pasient- og pårørendeopplæring (PPO)
Pasient i stol før innføring i informasjon av sykepleier