Pasient i stol før innføring i informasjon av sykepleier

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO)

Pasienter og pårørende skal få informasjon, utvidet innsikt i egen situasjon og tilegne seg kunnskaper for å bedre mestre sin livssituasjon gjennom kurs. Kursene er et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og fagpersonell om helsepedagogiske tilbud.

Når du som pasient kommer til sykehuset har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv.

Fagfolkene du møter skal støtte deg og legge til rette for god opplæring. Vi skal spørre: "Hva er viktig for deg?". Denne rettigheten gjelder også din pårørende.

Målet med våre kurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer cirka 80 prosent av dem at  "Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!".

Henvisning

Du må som regel ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være fastlegen din eller legen din på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs

Akershus universitetssykehus tilbyr kurs på Nordbyhagen i Lørenskog, samt enkelte kurs på Kongsvinger. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. Du finner en oversikt over kursene på lenken "kurs for pasienter og pårørende" lenger ned på siden. 

Fritt behandlingsvalg

Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg (helsenorge.no)

Alle kursene på Ahus har egne kontaktpersoner. Du finner kontaktinformasjon under det enkelte kurs.

 

Pusterommet

Pusterommet er et trenings- og aktivitetstilbud til deg er i eller nylig har gjennomgått kreftbehandling. Her får du kyndig veiledning i et sosialt og trivelig miljø.
Pusterommet
Treningssykler på pusterommet Nordbyhagen

Møtepunktet

Møtepunktet er en tjeneste der pasienter og pårørende skal få god informasjon og støtte fra en aktiv likepersontjeneste. Tjenesten skal være et supplement til den faglige oppfølgingen på sykehuset. Likepersoner snakker ut fra egen erfaring og kan gi de som henvender seg støtte til å mestre sykdom og utfordringer.
Møtepunktet
Ikon

Pasientkurs

 • 1. Hvem er jeg?
  Målet med dette temaet er at du får mulighet til å tenke gjennom hvem du er og hvordan det er å være deg. I tillegg kan du tenke gjennom historien din og sette ord på det du har opplevd.
  1. Hvem er jeg?
  Alltid tilgjengelig
 • 2. Hva er viktig for meg?
  Målet med dette temaet er at du får mulighet til å tenke over hva som er viktig for deg, slik at du kan ta bevisste valg, og få gjort mer av det du vil med livet ditt.
  2. Hva er viktig for meg?
  Alltid tilgjengelig
 • 3. Følelser og kropp
  Målet med dette temaet er at du kan oppdage mer om følelsene dine. Da kan du bli mer bevisst hvordan du opplever ulike følelser og hvordan de påvirker deg.
  3. Følelser og kropp
  Alltid tilgjengelig
 • 4. Egenskaper og kontakt
  Målet med dette temaet er at du blir bedre kjent med dine egenskaper, hva ulike egenskaper kan innebære og hva kontakt med andre betyr for deg.
  4. Egenskaper og kontakt
  Alltid tilgjengelig
 • 5. Mine kontakter og nettverk
  Målet med dette temaet er at du kan oppdage hva du selv har erfart gjennom ulike typer personer og relasjoner i ditt nettverk. Nå går vi videre på temaet «kontakt» – både det som har vært fint og viktig, men også utfordrende i dine relasjoner.
  5. Mine kontakter og nettverk
  Alltid tilgjengelig
 • 6. Veien videre
  Målet med dette kurset er at du kan oppdage mer om hvordan du oppfatter deg selv og ressursene dine nå, og hva som kan gjøre fremtiden begripelig, håndterbar og meningsfull.
  6. Veien videre
  Alltid tilgjengelig
Sist oppdatert 05.02.2024