• Brukerutvalgsmøte
  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og har rollen som et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.
  Brukerutvalgsmøte
  16.
  februar
  2024
  8 dager

Pasientkurs

 • Binyre- og kortisolkurs
  Velkommen til et kurs i regi av endokrinologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Kurset er for deg som har binyrebarksvikt og passer for både deg som har hatt sykdommen lenge, og deg som nylig har fått den.
  Binyre- og kortisolkurs
  14.
  februar
  2024
 • Epilepsi og psykisk utviklingshemming
  Et kurs for ansatte i boliger, videregående skoler og dagsenter om epilepsi ved psykisk utviklingshemming.
  Epilepsi og psykisk utviklingshemming
  25.
  april
  2024
 • Anal inkontinens, mestringskurs
  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.
  Anal inkontinens, mestringskurs
  Dato kommer

E-læring

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs for pasienter
  E-læringskurset vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har om avføringslekkasje. Du vil også stille bedre forberedt før en samtale med lege eller spesialist.
  Avføringslekkasje, e-læringskurs for pasienter
  Alltid tilgjengelig
 • Bekkenbunnstrening, e-læringskurs
  I dette e-læringskurset lærer du å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er viktig å trene denne muskelgruppen ved både urin-, luft- og avføringslekkasje.
  Bekkenbunnstrening, e-læringskurs
  Alltid tilgjengelig
 • Diabetes type 1 hos barn og ungdom
  I dette e-læringskurset får du en introduksjon til livet med diabetes type 1. Du møter helsepersonell som forteller om pasientforløpet og du får høre om pasienterfaringer. Kurset kan gjennomføres i flere etapper.
  Diabetes type 1 hos barn og ungdom
  Alltid tilgjengelig

Fagkurs

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs for leger
  E-læringskurset gir deg en kort oversikt over symptomer og behandlingsformer for avføringslekkasje.
  Avføringslekkasje, e-læringskurs for leger
  Alltid tilgjengelig
 • Disputas: Luxsiya Waraan
  Cand.psychol. Luxsiya Waraan vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D. 11. januar, kl. 10 - 13.
  Disputas: Luxsiya Waraan
  Alltid tilgjengelig
 • Disputas: Tahreem Ghazal Siddiqui 29. august
  MSc Tahreem Ghazal Siddiqui ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling "Central nervous system depressant medication use among older hospitalised patients: Cognitive function, communication and mortality" for graden ph.d.
  Disputas: Tahreem Ghazal Siddiqui 29. august
  Alltid tilgjengelig
 • EndNote innføringskurs (des)
  Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc. Kurset holdes digitalt og lenke sendes ut til påmeldte i forkant av kurset.
  EndNote innføringskurs (des)
  12.
  desember
  2023
 • 24-timers posisjonering
  Kurset gir kunnskaper om hvilke krefter som påvirker kroppen og forståelse for hvordan disse kan gi opphav til kontrakturer og feilstillinger.
  24-timers posisjonering
  Dato kommer
 • 24-timers posisjonering for ergo- og fysioterapeuter
  Kurset arrangeres for ergo- og fysioterapeuter og gir kunnskap om hvilke krefter som påvirker kroppen og forståelse for hvordan disse kan gi opphav til kontrakturer og feilstillinger.
  24-timers posisjonering for ergo- og fysioterapeuter
  Dato kommer