• Cøliakikurs
  Dette er et kurs for deg med nyoppdaget cøliaki etter henvisning fra lege.
  Cøliakikurs
  25.
  januar
  2024
  8 dager
 • Brukerutvalgsmøte
  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og har rollen som et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.
  Brukerutvalgsmøte
  16.
  februar
  2024
  8 dager
 • Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer: traumer
  Velkommen til informasjonskvelder om psykisk helse. Arrangementene e åpent for alle og har som mål å øke kunnskapen og forståelsen for psykiske lidelser.
  Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer: traumer
  22.
  april
  2024
 • Fødselsforberedende kurs, Nordbyhagen
  Vi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.
  Fødselsforberedende kurs, Nordbyhagen
  24.
  april
  2024
  Flere datoer
 • Epilepsi og psykisk utviklingshemming
  Et kurs for ansatte i boliger, videregående skoler og dagsenter om epilepsi ved psykisk utviklingshemming.
  Epilepsi og psykisk utviklingshemming
  25.
  april
  2024
 • Disputas: Nur Sourour
  Cand.med Disputas: Nur Sourour ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling "Biomarkers for prediction of ventricular arrhythmias" for graden ph.d.
  Disputas: Nur Sourour
  26.
  april
  2024

E-læring

 • 1. Hvem er jeg?
  Målet med dette temaet er at du får mulighet til å tenke gjennom hvem du er og hvordan det er å være deg. I tillegg kan du tenke gjennom historien din og sette ord på det du har opplevd.
  1. Hvem er jeg?
  Alltid tilgjengelig
 • 2. Hva er viktig for meg?
  Målet med dette temaet er at du får mulighet til å tenke over hva som er viktig for deg, slik at du kan ta bevisste valg, og få gjort mer av det du vil med livet ditt.
  2. Hva er viktig for meg?
  Alltid tilgjengelig
 • 3. Følelser og kropp
  Målet med dette temaet er at du kan oppdage mer om følelsene dine. Da kan du bli mer bevisst hvordan du opplever ulike følelser og hvordan de påvirker deg.
  3. Følelser og kropp
  Alltid tilgjengelig
 • 4. Egenskaper og kontakt
  Målet med dette temaet er at du blir bedre kjent med dine egenskaper, hva ulike egenskaper kan innebære og hva kontakt med andre betyr for deg.
  4. Egenskaper og kontakt
  Alltid tilgjengelig
 • 5. Mine kontakter og nettverk
  Målet med dette temaet er at du kan oppdage hva du selv har erfart gjennom ulike typer personer og relasjoner i ditt nettverk. Nå går vi videre på temaet «kontakt» – både det som har vært fint og viktig, men også utfordrende i dine relasjoner.
  5. Mine kontakter og nettverk
  Alltid tilgjengelig
 • 6. Veien videre
  Målet med dette kurset er at du kan oppdage mer om hvordan du oppfatter deg selv og ressursene dine nå, og hva som kan gjøre fremtiden begripelig, håndterbar og meningsfull.
  6. Veien videre
  Alltid tilgjengelig

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO)

Pasienter og pårørende skal få informasjon, utvidet innsikt i egen situasjon og tilegne seg kunnskaper for å bedre mestre sin livssituasjon gjennom kurs. Kursene er et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og fagpersonell om helsepedagogiske tilbud.
Pasient- og pårørendeopplæring (PPO)
Pasient i stol før innføring i informasjon av sykepleier