HELSENORGE

Åpen dag for robotkirurgi

Vi ønsker velkommen til presentasjon av robotkirurgi ved Akershus universitetssykehus.

Velkommen!

Den 13. mai ønsker vi å presentere hvordan vi bruker robotkirurgi i pasientbehandling og hva som er veien videre. I tillegg kan du prøve en operasjonsrobot i glassgata.

Program

09.00 - Prøv en operasjonsrobot i Glassgata
13.00 - Velkommen v/ Anne Karin Lindahl Direktør Kirurgisk divisjon i Auditoriet frontbygg. 
13.00-13.15 - Hva er robotkirurgi? v/ Stig Müller Avdelingsleder Urologisk avdeling
13.15-14.15 - Hvordan bruker vi robotkirurgi i dag og i fremtiden?
  • Thoraxkirurgi v/ Rune Eggum Overlege Kar/thorax kirurgisk avd.
  • Gynekologi v/ Runar Eraker Overlege Gynekologisk avd. 
  • Gastrokirurgi v/ Erik Kjæstad Overlege Gastrokirurgisk avd.
  • Urologi v/ Gunder Lilleaasen Overlege Urologisk avd.
Live-link til opr.stuen
14.15 - Hva betyr robotkirurgi i kreftbehandling for pasientene? v/ Ole Alexander Opdalshei Kreftforeningen
14.30 - Spørsmål
14.45 - Slutt

Robotkirurgi på Ahus

Mye har skjedd siden roboten ble tatt i bruk på Ahus i september 2018. Vi har nå holdt på i snart fire år og har operert over 2000 pasienter med robotene.

Implementeringen av robotkirurgi på Ahus har vært svært vellykket. Fra å være det siste universitetssykehuset i Norden uten robot har vi i løpet av få år blitt et sykehus mange andre ser til når de skal starte med robotkirurgi. I det første året med robotkirurgi i drift (2019) var vår robot den mest utnyttede robot i hele Norden. Høsten 2020 fikk vi robot nummer to som raskt ble godt utnyttet. 

Det er fire avdelinger (Urologi, Gynekologi, Thorax og Gastro) som har tatt i bruk robotkirurgi for kreftoperasjoner. Vi har også etablert et eget team av operasjonssykepleiere for robotkirurgi som assisterer under operasjonene. Ved siden av den kliniske driften har vi utviklet et kurstilbud for videreutdanning av operasjonssykepleiere og vi får nå ofte besøk fra inn- og utland som vil se hvordan vi driver robotkirurgi. Flere av våre kirurger reiser også til andre sykehus for å undervise og hjelpe andre i gang med robotkirurgi.

Hvorfor robot?

Robotkirurgi har mange fordeler, både for pasient og kirurg. Robotkirurgi skjer på samme måte som laparoskopisk kirurgi også «kikkhullskirurgi». Forskjellen ved robotkirurgi er at kirurgen fjernstyrer instrumentene i stedet for å holde direkte i instrumentene. Robot-instrumentene kan vinkles og roteres slik at instrumentene fungerer som en miniatyr hånd i pasienten. Samtidig brukes et kamera i pasienten som gir kirurgen 3D-syn som øker presisjonen under inngrepet. Fordelene for pasienten er at flere operasjoner kan gjøres med «kikkhullskirurgi» som ikke var mulig uten robot. Pasienten slipper dermed store snitt og plagene det medfører. 

I enkelte fagområder, som urologi, er robotkirurgi etablert som standardmetode, for eksempel kirurgisk behandling av prostatakreft og nyrekreft. Både i Norge og internasjonalt øker bruken av robotkirurgi i de fleste kirurgiske fagområdene og spesielt innen kreftbehandling.

Fant du det du lette etter?