Behandling og håndtering av utfordrende atferd

Kurs, Voksenhabilitering

Voksenhabilitering arrangerer kurs om ulike metoder for behandling eller håndtering av aggressiv og voldelig atferd dersom målet er å redusere eller eliminere forekomst.

På kurset vil vi drøfte faglige og etiske vurderinger ved ulike behandlingstiltak, samt se disse i lys av Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 om bruk av tvang og makt ovenfor mennesker med psykisk utviklingshemming i Norge.

Målgruppe

Alle tjenesteytere i boliger og på dagsenter, særlig tjenesteytere med høgskoleutdanning.

Pris

  • Heldagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 500,- per person, inkludert  lunsj.
  • Halvdagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 250,- per person.
  • Kurs som holdes i kommune/bydel kr. 750,- per time uavhengig av antall deltakere.

Bestilling til Kundemail.voksenhabilitering@ahus.no.


Når og hvor

Sted
Kan avholdes i kommune/bydel eller i voksenhabiliterings lokaler.
 
Arrangør
Voksenhabilitering
 
Kontaktinformasjon
 
Fant du det du lette etter?