Medisinsk bibliotek

Bibliotektjenester for forskere

Dette kurset er ett av flere kurs i "Pakkeforløp for kvalitets- og forskningsprosjekt". Du kan velge hvilke kurs du ønsker å delta på, og både fysisk og digital deltakelse er mulig.

Passert
14.
oktober
2022
  1. 14. okt. 2022, 10:45 - 11:30

Tid og sted

Når

  1. 14. okt. 2022, 10:45 - 11:30

Type arrangement

Medisinsk bibliotek

Påmelding

Frist for påmelding: 12. okt. 2022

Bibliotekets kurs:
Litteratursøk og bruk av tidligere forskning er en viktig og tidkrevende del av alle forskningsprosesser. Hvordan kan det gjøres på den beste og mest effektive måten, og hva kan Medisinsk bibliotek hjelpe deg med?


De andre kursene i pakkeforløpet:

Administrasjon: fredag 14. oktober kl. 09.00–09.45
Budsjettering, prosjektøkonomi og personaladministrasjon i forskning. Hvem gjør hva, og hva kan vi bistå med?

Kliniske studier og klinisk forskningspoliklinikk: fredag 14. oktober kl. 09.50–10.35
Kliniske studier fra A til Å- hva er kliniske studier, hvorfor skal vi være med og hvordan kan det gjennomføres på Ahus?

Pragmatiske studier: fredag 14. oktober kl. 11.30–12.15
Ulike studiedesign for kliniske randomiserte studier-pragmatiske og forklarende studier. Hvordan vurdere studiedesign? Hva skiller tradisjonelle randomiserte kliniske studier og pragmatiske studier?

Etikk og personvern: fredag 14. oktober kl. 12.45–14.00
Hvilke lovverk, retningslinjer og etiske prinsipper gjelder for kvalitets - og forskningsprosjekter? I denne modulen vil vi gjennomgå hovedlinjene i gjeldende rammeverk, blant annet personvern, avvikshåndtering og kontrakter/avtaler, samt hvordan dette ivaretas ved Ahus.

Biobank: fredag 14. oktober kl. 14.10–14.55
Biobank og praktiske løsninger - hva finnes hvor, hva må jeg tenke på og hvor kan jeg få hjelp?

Forskningsprotokoll: tirsdag 18. oktober kl. 10.00–11.00 


Har du spørsmål, vennligst ta kontakt på Fellesmail.Kursportefolje.Forskning@ahus.no