Blærekreftkurs

Kurs, Lærings- og mestringssenter, Urologisk avdeling

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.

Gjennom kurset tas det opp ulike tema:

  • Diagnose og Behandling
  • Presentasjon av Blærekreftforeningen og Norilco med brukerhistorier
  • Fysisk aktivitet
  • Seksualitet og samliv
  • Stomi og leve med dette
  • Å leve med kreftdiagnose

Med forbehold om at det kan bli enkelte endringer i programmet.

I pausene blir det enkel servering.

Tid

Kurset gjennomføres 2 ganger per år (vår og høst).

Vi oppfordrer nærmeste pårørende til å være med.

Mer informasjon og påmelding

Ønsker du mer informasjon og påmelding kan personene under kontaktes:

Bente Hansen
Telefon: 67 96 46 46

Margrete Ronge
Kreftsykepleier
Telefon: 67 96 46 43
Epost: bente.hansen@ahus.no

Når og hvor

Sted
Hovedbygg Nordbyhagen
Lærings- og mestringssenterets lokaler
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenter, Urologisk avdeling
 
Innlegg fra
Fagpersoner, pasientforeninger og samtaler i gruppen. 
Fant du det du lette etter?