Brukerutvalgsmøte

Brukerutvalgsmøte

Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner og har rollen som et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.

16.
februar
2024
8 dager
 1. 16. feb. 2024, 10:00 - 14:00
 2. 15. mar. 2024, 10:00 - 14:00
 3. 12. apr. 2024, 10:00 - 14:00
 4. 03. mai 2024, 10:00 - 14:00
 5. 14. jun. 2024, 10:00 - 14:00
 6. 06. sep. 2024, 10:00 - 14:00
 7. 18. okt. 2024, 10:00 - 14:00
 8. 29. nov. 2024, 10:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 16. feb. 2024, 10:00 - 14:00
 2. 15. mar. 2024, 10:00 - 14:00
 3. 12. apr. 2024, 10:00 - 14:00
 4. 03. mai 2024, 10:00 - 14:00
 5. 14. jun. 2024, 10:00 - 14:00
 6. 06. sep. 2024, 10:00 - 14:00
 7. 18. okt. 2024, 10:00 - 14:00
 8. 29. nov. 2024, 10:00 - 14:00

Type arrangement

Brukerutvalgsmøte

Mer om brukerutvalget