Pasientkurs

Diabetes type 2

Dette er et to dagers lærings- og mestringskurs for deg som har påvist diabetes type 2. Kurset gir deg informasjon om sykdommen og ulike behandlingsalternativer.

Tid og sted

Når

Kurset holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på Ahus Nordbyhagen.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til:

Endokrinologisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus, Postboks 1000,1478 Lørenskog.

Det er begrenset antall plasser på kurset, og du mottar individuell invitasjon etter at vi har mottatt din henvisning. Du må deretter bekrefte din deltakelse.

 

 

Fakta

Du møter erfarne fagpersoner fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte andre i gruppen som har samme sykdom som deg. Vi legger opp til dialog, erfaringsutveksling, undervisning og veiledning. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for å få best mulig utbytte av kurset.

Vi gjennomgår informasjon om sykdommen, medikamentell behandling og senskader, kosthold og trening, samt rutiner for blodsukkermåling og nytteverdi av målingene i hverdagen.

Kurset gjennomføres i grupper på opptil 30 deltagere, over to påfølgende dager. Vi sørger for sykemelding dersom du trenger det.

Du kan ha med deg en pårørende.

Tema

Dag 1

  • Hva er diabetes
  • Behandling av diabetes type 2
  • Senkomplikasjoner
  • Blodsukkermåling
  • Høyt og lavt blodsukker
  • Diabetes til hverdags, fest og ferie
  • Fysisk aktivitet

Dag 2

  • Mat og diabetes

 

E-læring og introduksjonsfilmer

Diabetessykepleier Marthe Einmo Andersen viser hvordan du kan sette insulin riktig.

Kontakt

Relevante behandlinger