HELSENORGE

Åpent møte for brukere og pårørende i psykisk helsevern og rus

I anledning verdensdagen for psykisk helse inviterer divisjon for psykisk helsevern og rus til et åpent møte for brukere og pårørende. Møtet er åpent for alle og krever ingen påmelding.

Program:


Velkommen 
Direktør Øystein Kjos, divisjon psykisk helse og rus, Akershus universitetssykehus

Digitale helsetjenester 
Digitale helsetjenester gir flere muligheter. E-mestring er tatt i bruk flere steder. Spesialsykepleier og psykolog forteller om erfaringer og hvilke muligheter det gir i behandlingen. Psykologspesialist Tove Mathiesen fra DPS Groruddalen forteller om bruken av digitale skjemaer i pasientbehandlingen. Presentasjon av verktøy og deretter åpen mikrofon. 
Spesialsykepleier Lise Slettmo Falang-Pettersen (Nedre Romerike DPS),  psykolog Hanne Arstein (Nedre Romerike DPS) og psykologspesialist Tove Mathiesen fra DPS Groruddalen.
 
- Pause med enkel servering -

FACT, eller oppsøkende behandlingsteam 
Hva er det og hvilke muligheter gir det for brukere og pårørende innen psykisk helse og rusfeltet? 
Innledning ved avdelingsleder Katrine Hippe fra Nedre Romerike DPS, deretter åpen mikrofon

Sluttreplikk 
Representant fra bruker- og pårørendeorganisasjon 

AvslutningFant du det du lette etter?